ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

เบี้ยประกันภัยคืออะไร ทำไมถึงราคาไม่เท่ากัน

ผู้หญิงกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

 

การทำประกันเป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งคำศัพท์ประกันภัยที่เราคุ้นเคยและได้ยินอยู่บ่อย ๆ คือ "เบี้ยประกันภัย" ซึ่งมักจะอยู่ในคำโฆษณาของประกันภัยแต่ละประเภท แต่เบี้ยประกันภัยมีความสำคัญอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ

เบี้ยประกันภัยคืออะไร

เบี้ยประกันภัย คือ เงินที่ผู้ทำประกันจะต้องจ่ายให้แก่บริษัทประกัน เพื่อได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันไปตามความคุ้มครอง และหากว่าผู้ทำประกันไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไป กรมธรรม์ที่ทำไว้ก็จะถูกยกเลิกทันที

หลายคนอาจจะสับสนคำว่าเบี้ยประกันกับทุนประกัน ซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นศัพท์ประกันภัยเหมือนกัน มีความแตกต่างกัน แต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยทุนประกันจะหมายถึงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อมีการเคลมเกิดขึ้น และหากเบี้ยประกันราคาสูง ทุนประกันภัยหรือความคุ้มครองต่าง ๆ ก็มักจะสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

ความสำคัญของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทประกัน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องคำนวณความคุ้มค่าของความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะแปรผันกับทุนประกัน

สิ่งที่เราต้องพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยก็คือ ความคุ้มค่าในการทำประกันภัย แผนประกันบางฉบับอาจจะมีเบี้ยประกันที่สูง แต่มีความคุ้มครองที่คุ้มค่า มีทุนประกันที่สูงกว่า แต่ในขณะที่แผนประกันที่มีเบี้ยประกันที่ราคาต่ำกว่า อาจจะมีความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมความต้องการ และมีทุนประกันที่น้อยกว่า เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เบี้ยประกันที่เราจ่ายไม่ควรจะแพงเกินกว่า 10% ของรายได้ตลอดทั้งปี เราจึงควรคิดคำนวณความเหมาะสมของเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

การคำนวณเบี้ยประกันภัย

สิ่งที่ทุกคนควรรู้ คือ เบี้ยประกันภัยจะสูงหรือต่ำ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอีกด้วย โดยเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพ ที่จะคำนวณเบี้ยประกันตามปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ส่วนประกันรถยนต์และประกันทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากจะพิจารณาจากความเสี่ยงแล้ว ยังต้องพิจารณามูลค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ อีกด้วย โดยมีปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

เบี้ยประกันสุขภาพ

 • อายุ ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยไม่เหมือนกัน ซึ่งประกันสุขภาพจะเป็นประกันที่มีเบี้ยประกันแตกต่างกันตามช่วงอายุ โดยช่วงเด็กเล็กเป็นช่วงที่เบี้ยประกันค่อนข้างสูง เพราะภูมิต้านทานยังสร้างไม่เต็มที่ มีแนวโน้มที่จะป่วยบ่อย และเบี้ยประกันจะค่อย ๆ ถูกลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและช่วงแรก ๆ ของวัยทำงาน จากนั้นเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ หลังอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศ ผู้หญิงจะมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวนานกว่าผู้ชาย ทำให้เบี้ยประกันสุขภาพของผู้หญิงแพงกว่าผู้ชายในเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน
 • สุขภาพ ส่วนใหญ่จะตรวจสอบผ่านการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ อย่างโรคประจำตัว การเจ็บป่วยร้ายแรง และประวัติการรักษาต่าง ๆ แน่นอนว่าหากเรามีประวัติการรักษาโรคอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงจะส่งผลต่อเบี้ยประกันที่สูงขึ้นด้วย
 • อาชีพ บริษัทประกันภัยจะแบ่งประเภทของอาชีพตามความเสี่ยง ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงก็มักจะจ่ายเบี้ยประกันที่สูงขึ้น ดังนี้
  • อาชีพชั้น 1 ผู้ที่ทำงานประจำในออฟฟิศ มีความเสี่ยงน้อยสุด
  • อาชีพชั้น 2 ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง
  • อาชีพชั้น 3 ผู้ที่ทำงานช่าง ใช้เครื่องกลหนัก ใช้แรงงาน
  • อาชีพชั้น 4 ผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง อย่างนักแสดงผาดโผน นักกีฬา พฤติกรรมการใช้ชีวิต หากว่ากินเหล้า สูบบุหรี่เป็นประจำ พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำงานหนัก ก็มีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากกว่า เบี้ยประกันก็จะสูงกว่า

เบี้ยประกันรถยนต์

 • รถยนต์ที่เอาประกันภัย โดยพิจารณาจากรุ่นรถ เครื่องยนต์ ปีที่ผลิต ซึ่งหากว่าเป็นรถยุโรปหรือรถนำเข้าที่อะไหล่แพงและซ่อมแพง เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย
 • ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หากว่าเป็นรถที่ขับในเมือง หรือผู้ขับขี่มีประวัติการขับขี่ที่ดี ก็จะจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกกว่าผู้ที่ขับรถในพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติการชน หรือการเคลมบ่อยครั้ง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง สำหรับประกันรถยนต์จะแบ่งความคุ้มครองออกเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่มีความคุ้มครองมากที่สุด จะมีราคาที่แพงสุด

 

ผู้ชายกำลังเลือกประกันภัยโดยพิจารณาเบี้ยประกันภัยและปัจจัยอื่น ๆ

 

เลือกประกันอย่าดูที่เบี้ยประกันภัยราคาถูกเพียงอย่างเดียว

ในการเลือกประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ หรือประกันอื่น ๆ อย่าเลือกเพียงแค่คำโฆษณาว่าเบี้ยประกันราคาถูกอย่างเดียว แต่ให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบกันไป

 • เลือกประกันที่มีความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการหรือความเสี่ยงของเรา เช่น หากว่าเรามีญาติสายตรงเป็นมะเร็ง เราควรเพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรักษาโรคร้ายแรง
 • มีวงเงินประกันหรือทุนประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยง จะได้ไม่ต้องควักเงินเก็บมาจ่ายค่ารักษาเพิ่ม เลือกบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ มีขั้นตอนการเคลมที่สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก มีเครือข่ายที่ครอบคลุม ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • งบประมาณในการจ่ายเบี้ยประกัน โดยจะต้องไม่สูงเกินกว่าความสามารถในการจ่ายของเรา 

เลือกประกันที่เบี้ยประกันภัยราคาคุ้มค่า เลือกประกันจาก gettgo อุ่นใจและมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง ที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-111-7800 หรือ LINE OA : @gettgo

ข้อมูลอ้างอิง

 1. การประกันสุขภาพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www2.oic.or.th/th/education/insurance/health
 2. What factors may affect your car insurance premium?. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.allstate.com/resources/car-insurance/what-affects-premiums-and-rates#:~:text=Some%20factors%20that%20may%20affect,car%20and%20your%20driving%20record

บทความที่คุณอาจสนใจ

รถหาย หรือ รถถูกขโมย ต้องทำอย่างไร ?
7 จุดเช็กอินหมู่บ้านโบราณ เมืองเก่าญี่ปุ่น ฟีลคลาสสิกย้อนยุค
ล้วงไม่ลับฉบับไบค์เกอร์ : บิ๊กไบค์คู่ใจ ประกันแบบไหนคู่ควร
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ส่งข้อมูลเรียบร้อย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
(ภายในวันและเวลาทำการ)

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น