ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นการกำหนดวิธีการที่บริษัทจะจัดเก็บ ข้อมูล นำมาใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้ท่านที่กำลังค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัย สามารถเข้าถึงโดยง่ายและสามารถเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อระบุตัวบุคคล

 

การยอมรับนโยบาย

การยอมรับนโยบายของการใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเป็นความสมัครใจทั้งหมด การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที และตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งว่า บริษัทสามารถจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล

บริษัทอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทน บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการบางรายที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหรือที่บริษัทใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งบริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพียงเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการให้บริการและทำงานของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น

 

การสร้างบัญชีกับบริษัท

ท่านมีสิทธิจะสร้างหรือไม่สร้างบัญชีกับบริษัทก็ได้ กรณีท่านสร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้คือ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด เพศ และข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่ท่านตกลงที่จะมอบให้แก่บริษัทในขณะที่ท่านสร้างบัญชีหรือในเวลาต่อมาเพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาและการเปรียบเทียบที่ต้องการทำซ้ำได้

ส่วนกรณีที่ท่านเพียงแต่ทำการสืบค้น แต่ไม่ได้สร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บ

  1. หมายเลข IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน 
  2. ประเภทโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ 
  3. อุปกรณ์ของท่าน
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ gettgo.com
  5. วันที่ และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
  6. ระยะเวลาการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
  7. ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ 
  8. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้เปรียบเทียบในเว็บไซต์ของเรา 
  9. ข้อมูลและสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราในเวลาต่อไป ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในระบบด้วยเช่นกัน

 

สิทธิในการควบคุม จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ ควบคุม จัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้เพื่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามบริษัทเกี่ยวกับวิธีที่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตลอดจนท่านมีสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทันสมัย หรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยการติดต่อบริษัทโดยตรง

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่บุคคลอื่นเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการใช้การจัดเก็บการเปิดเผยหรือการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊