ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
โรคมะเร็ง Easy Basic แผน 1

830 ฿ ต่อปี

 • เจอมะเร็ง รับเงินก้อน 100,000 ฿
 • เจอมะเร็งผิวหนัง รับเงินก้อน 20,000 ฿
 • อายุผู้เอาประกัน 30-39 ปี
 • ต่ออายุได้ถึง 59 ปี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 90 วัน
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
โรคมะเร็ง Easy Basic แผน 2

1,630 ฿ ต่อปี

 • เจอมะเร็ง รับเงินก้อน 200,000 ฿
 • เจอมะเร็งผิวหนัง รับเงินก้อน 20,000 ฿
 • อายุผู้เอาประกัน 30-39 ปี
 • ต่ออายุได้ถึง 59 ปี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 90 วัน
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
โรคมะเร็ง Easy Basic แผน 3

2,420 ฿ ต่อปี

 • เจอมะเร็ง รับเงินก้อน 300,000 ฿
 • เจอมะเร็งผิวหนัง รับเงินก้อน 20,000 ฿
 • อายุผู้เอาประกัน 30-39 ปี
 • ต่ออายุได้ถึง 59 ปี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 90 วัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย ประกันมะเร็ง Easy Basic จาก MSIG

 • 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุแรกเข้า 1- 49 ปี และต่ออายุได้สูงสุดไม่เกิน 59 ปี
 • 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • 3. ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 • 4. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เคยทำประกัน หรือ กำลังขอเอาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งใดๆ กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) และสามารถซื้อแผนประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
 • 5. ไม่ได้เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นิเกิล สารกัมมันตรังสี ในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานผลิต ถ่านไฟฉาย เหมืองนิกเกิล โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ฒ
  โรงงานปิ โตรเลียม และไม่มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองจาก ถ่านหินและน้า มัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)
ข้อยกเว้นสำคัญ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่จ่ายผลประโยน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง อันเป็นผลมาจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้
 • 1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม (Pre-existing Condition)
 • 2. การปรากฏหรือทราบอาการ ของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • 3. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรค หรือยังคงมีอาการของโรค และยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนการเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
  • 3.1. โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B&C (ทั้งชนิดที่เป็นพาหะหรือไม่เป็นพาหะ) โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 3.2. โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพองในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • 3.3. โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
  • 3.4. โรคปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 • 4. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อหรือซีสต์ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดหรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้วแต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี และตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น บริษัทจะไม่นำข้อยกเว้นนี้มาใช้บังคับ
 • 5. โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV มะเร็งหลอดเลือด (Karposi’s Sarcoma) และมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ (AIDS)

1. ประกันภัยโรคมะเร็ง Easy Basic คืออะไร ?

“มะเร็ง” หนึ่งในโรคร้ายแรงอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่รู้กันดีว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Easy Basic จึงตอบโจทย์พร้อมจ่ายเงินก้อนให้คุณ หากตรวจเจอมะเร็งไม่ว่าระยะไหนก็ตาม

2. ประกันภัยโรคมะเร็ง Easy Basic เหมาะกับใครบ้าง ?

เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความมั่นคงทางสุขภาพและการเงินมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงเข้าข่ายเป็นโรคมะเร็งได้ เช่น คนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็ง สูบบุหรี่ ฯลฯ หากกรณีที่เป็นโรคมะเร็งขึ้นมา ก็มีตัวช่วยคอยพยุงค่ารักษาให้เราในอนาคต

3. ช่วงอายุไหนที่รับประกันภัยได้ ?

ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 1-49 ปี และต่ออายุได้สูงสุดไม่เกิน 59 ปี

4. ต้องตรวจสุขภาพก่อนไหม ?

ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ แต่ต้องมีการยืนยันจากผู้เอาประกันภัยว่าไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนทำประกันภัย

5. ประกันภัยโรคมะเร็งมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) กี่วัน ?

ระยะเวลารอคอย 90 วัน เพื่อป้องกันการเป็นโรคมะเร็งมาก่อนทำประกัน

6. อายุมีผลต่อค่าเบี้ยประกันไหม ?

ค่าเบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มตามอายุ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมควรทำประกันตั้งแต่อายุไม่เยอะ เพราะหากปล่อยไว้นานจนอายุเพิ่มมากขึ้นเบี้ยประกันก็สูงขึ้นนั่นเอง

7. คุ้มครองมะเร็งทุกชนิดหรือไม่ ?

คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด แต่ในกรณี “โรคมะเร็งผิวหนัง” มีเงื่อนไขในการจ่ายเงินก้อน 20,000 บาท

8. มีเงื่อนไขอะไรอีกบ้างที่บริษัทไม่รับเคลม ?

ต้องไม่เป็นพนักงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นิเกิล ฯลฯ หรือบริษัทที่ต้องใช้สารกัมมันตรังสีในการผลิต และไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง เนื่องจากการทำงานที่มีภาวะความเสี่ยง ทำให้เป็นโรคมะเร็งได้มากกว่าคนทั่วไป

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนได้บ้าง ?

Line: @gettgo
Facebook: Gettgoofficial
โทร: 02-111-7800 (จ-ศ 8.30-17.30)
อีเมล: hello@gettgo.com


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊