ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

อัพเดทค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

อัพเดทค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

 

          แม้การแพทย์ในปัจจุบันจะสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ แต่ก็ยังมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งว่า จะต้องเตรียมใจไว้ให้ดี และเตรียมค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งไว้ให้พร้อม เหตุผลเพราะโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนทางการรักษา และมีลำดับขั้นของอาการที่แตกต่างกันตามแต่กรณี จึงไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจนว่าจะหายเมื่อไหร่ หรือจะต้องใช้เวลา และค่ารักษาโรคมะเร็งมากเท่าไหร่

          ดัชนีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งนั้นสูงมาก ก็คือข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ระบุว่าระหว่างปีพ.ศ.2559-2561 มีการเบิกจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับรักษาอย่างต่อเนื่อง 4,117,504 ครั้ง มีการชดเชยค่ารักษากว่า 26,679 ล้านบาท เฉพาะปี 2561 เพียงปีเดียวมีการชดเชยค่ารักษาถึง 9,557 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก

 

อัพเดทค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

 

          เหตุที่ค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งสูงส่วนหนึ่งน่าจะมาจากขั้นตอนการรักษาที่มีความซับซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการและการวินิจฉัยของแพทย์ และโดยส่วนมากการรักษามักจำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ทั้งการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี ทำให้ค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งสูงกว่าค่าใช้จ่ายโรคอื่น ๆ เพราะแค่การรักษาด้วยวิธีการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวก็ถือไม่น้อยแล้ว ดูได้จาก

ค่ารักษาโรคมะเร็งยอดฮิตอัพเดทล่าสุดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่นำมาให้ดูกัน

1. มะเร็งศีรษะและลำคอ 

          - เทคนิค 3 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500 บาท, ค่าหน้ากาก 6,000 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท, ค่าฉายรังสี (2,500x35 ครั้ง) 87,500 บาท, ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์) 12,600 บาท, MRI Simulation 8,000 บาท
รวมเป็น 130,100 บาท
          - เทคนิค IMRT/VMAT ค่า CT Simulation 8,500 บาท, MRI Simulation 8,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500 บาท, ค่าหน้ากาก 6,000 บาท, ค่าคำนวณ 10,000 บาท, ค่าฉายรังสี (4,000x35 ครั้ง) 140,000 บาท, ค่า CBCT 12,600 บาท
รวมเป็น 186,600 บาท

2. มะเร็งเต้านม 

          - เทคนิค 3 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท, ค่าฉายรังสี (2,500x25 ครั้ง)
62,500 บาท, Boote electron 3,500 บาท, ค่า port film 4,000 บาท
รวมเป็น 84,500 บาท
          - เทคนิค 2 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) 2,000 บาท, ค่าคำนวณ 800 บาท, ค่าฉายรังสี (2,400x25 ครั้ง) 60,000 บาท, Boote electron 3,500 บาท, ค่า port film 3,000 บาท
รวมเป็น 69,300 บาท

3. มะเร็งปอด 

          - เทคนิค IMRT/VMAT ค่าจำลองการฉายรังสี  8,500 บาท, ค่าเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมการหายใจ (35 ครั้ง) 25,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 10,000 บาท, ค่าฉายรังสี (4,000x35 ครั้ง) 140,000 บาท, ค่า CBCT 12,600 บาท
รวมเป็น 197,600 บาท
          - เทคนิค 3 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท, ค่าเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมการหายใจ (35 ครั้ง) 25,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท, ค่าฉายรังสี (2,500x35 ครั้ง) 87,500 บาท, ค่า CBCT 12,600 บาท
รวมเป็น 141,100 บาท

4. มะเร็งปากมดลูก 

          - เทคนิค 3 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท, MRI Simulation 8,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท, ค่าฉายรังสี (2,500x28 ครั้ง) 70,000 บาท, ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง 17,400 บาท, MRI Brachytherapy 24,000 บาท, ค่า CBCT 9,000 บาท
รวมเป็น 144,400 บาท

5. มะเร็งต่อมลูกหมาก 

          - เทคนิค IMRT/VMAT ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท, MRI Simulation 8,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 10,000 บาท, ค่าฉายรังสี (4,000x35 ครั้ง) 140,000 บาท, ค่า CBCT 14,400 บาท
รวมเป็น 182,400 บาท

 

อัพเดทค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

6. มะเร็งสมอง 

          - เทคนิค IMRT/VMAT ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท, MRI Simulation (30 ครั้ง) 8,000 บาท, ค่าหน้ากาก 6,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 10,000 บาท, ค่าฉายรังสี (4,000x30 ครั้ง) 120,000 บาท, ค่า CBCT 10,800 บาท
รวมเป็น 164,800 บาท

7.มะเร็งหลอดอาหาร

          - เทคนิค VMAT ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท, ค่าฉีดรังสีทึบแสง 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 10,000 บาท, ค่าฉายรังสี (4,000x30 ครั้ง) 120,000 บาท, ค่า CBCT 10,800 บาท
รวมเป็น 150,800 บาท

8. มะเร็งลำไส้ใหญ่

- เทคนิค 3 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท, MRI Simulation (28 ครั้ง) 8,000 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท, ค่าฉายรังสี (2,500x28 ครั้ง) 70,000 บาท, ค่า CBCT 9,000 บาท
รวมเป็น 103,000 บาท

9. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

- เทคนิค 3 มิติ ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท, ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าหน้ากาก 6,000 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท, ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์) 18,000 บาท, ค่าฉายรังสี (2,500x28 ครั้ง) 70,000 บาท
รวมเป็น 110,000 บาท

หมายเหตุ : 
(1) เทคนิค 3 มิติ คือการวางแผนการรักษาในระบบ 3 มิติ ด้วยการกำหนดขอบเขตการรักษาจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้การวางแผนการฉายรังสีมีความถูกต้องมากขึ้น
(2) IMRT ( Intensity Modulated Radiation Therapy) การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ให้รังสีเข้าหลายทิศทาง ทำให้อวัยวะโดยรอบได้รับรังสีน้อยกว่า
(3) VMAT (Volumetric Modulated Arc TherapyIntensity) เทคนิคใหม่ล่าสุดของการฉายรังสีซึ่งพัฒนามาจากการฉายรังสีแบบ IMRTกับ Dynamic Arc เป็นการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของรังสีพร้อมกับลำรังสีที่หมุนได้รอบตัวผู้ป่วย


          นี่เป็นแค่ค่าฉายรังสีสำหรับมะเร็งที่พบบ่อยเท่านั้น ยังไม่รวมค่ารักษาในส่วนอื่น ๆ แต่ก็คงทำให้คุณเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งนั้นสูงจริง ๆ อีกทั้งเซลล์มะเร็งยังจะมีการดื้อยาได้ทุกเมื่อ ในการรักษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาใหม่ ๆ อยู่เสมอ และก็แน่นอนว่ามักจะเป็นราคาที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้นการเตรียมพร้อมทางด้านการเงินสำหรับโรคร้ายจึงเป็นสิ่งที่คุณควรวางแผนเอาไว้บ้าง ไม่มากก็น้อย เลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคมะเร็งได้เลยที่นี่ คลิก

บทความที่คุณอาจสนใจ

ประกันโควิดแบบไม่มีระยะรอคอย ตัวเลือกของคน "เสี่ยงรายวัน" ?
อยู่ประเทศไหนก็เคลมได้ เช็คแผนประกันสุขภาพ “คุ้มครองทั่วโลก”
Swab จนจมูกพัง รู้ยังว่าค่าตรวจโควิดเคลมได้
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น