ประกันมะเร็งและโรคร้ายแรง

เจอ จ่าย จบ หรือค่ารักษา เจ้าไหนคุ้มสุด เลือกง่ายแค่ปลายนิ้ว

ปี
กรุณาเลือก
กรุณาเลือก
กรุณาเลือก
฿

เลือกแผนความคุ้มครอง

โรคจะร้ายแค่ไหนก็ไม่มีสะดุด เมื่อเปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรงที่ดีที่สุดที่ gettgo

เพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพให้คุณอุ่นใจ จะเจอโรคร้ายแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่น ด้วยแพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรงที่ดีที่สุด จาก gettgo ให้คุณเลือกประกันชีวิตโรคร้ายเฉพาะโรคที่ต้องการได้แบบตามใจสั่ง แบบหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลจนกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย
 • ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร ?
 • ประกันโรคร้ายแรง เหมาะกับใคร ?
 • การทำประกันโรคร้ายแรง ต้องตรวจสุขภาพด้วยหรือไม่ ?
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คืออะไร ?
 • หากเคยเป็นโรคร้ายแรงแต่รักษาหายแล้ว จะซื้อประกันได้หรือไม่ ?
 • ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง จะปรับตามอายุหรือไม่ ?
 • ประกันโรคร้ายแรง สามารถเบิกเคลมซ้ำกับประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ ?
 • หากตรวจพบโรคร้าย ต้องทำอย่างไรถึงจะเคลมประกันได้ ?
 • ประกันโรคร้ายแรง เลือกยังไงให้ได้ประกันดีที่สุดสำหรับคุณ ?

ประกันโรคร้ายแรง เป็นหนึ่งในรูปแบบประกันสุขภาพที่มุ่งคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ จะแตกต่างจากประกันสุขภาพปกติตรงที่นอกจากจะคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงแล้ว ก็มักจะจ่ายเป็นจำนวนเงินเอาประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาเมื่อผู้เอาประกันตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายจริง โดยมักเรียกความคุ้มครองของประกันรูปแบบนี้ว่าเป็นความคุ้มครองแบบ “เจอแล้วจ่าย” ไม่ได้อิงกับค่ารักษาพยาบาลตามจริง
นอกจากนี้ ประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองมุ่งเป้าไปที่โรคร้ายแรงเฉพาะจุด ยังมีวงเงินความคุ้มครองสูงขณะที่สามารถจ่ายเบี้ยประกันต่ำได้เมื่อเทียบกับการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพทั่วไป
โดยประเภทของประกันชีวิตโรคร้ายที่มักพบได้บ่อย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ นั่นก็คือ:

 1. ประกันชีวิตโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมทุกระยะ: โดยจะคุ้มครองทั้งโรคมะเร็งและโรคร้ายอื่น ๆ เช่นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง รวมถึงครอบคลุมในทุกระยะของโรค
 2. ประกันชีวิตโรคร้ายแรง แบบคุ้มครองเฉพาะระยะรุนแรง: โดยจะคุ้มครองทั้งโรคมะเร็งและโรคร้ายอื่น ๆ แต่จะมีเงื่อนไขคุ้มครองโรคเฉพาะในระยะรุนแรงเท่านั้น
 3. ประกันมะเร็ง: เป็นประกันชีวิตโรคร้ายแรงที่คุ้มครองเฉพาะโรคมะเร็ง โดยมีทั้งแบบที่คุ้มครองทุกระยะและแบบที่คุ้มครองเฉพาะระยะรุนแรง ตามแต่แผนประกันจะกำหนดไว้ครับ