ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

รู้จัก “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ผู้หญิงกำลังอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 

ทุกครั้งที่เราซื้อประกัน เราควรใส่ใจรายละเอียดที่อยู่ในกรมธรรม์มากแค่ไหน? หรือว่าเราแค่ดูราคาเบี้ยประกันว่าถูกหรือแพงกว่ากันมากเพียงใด แต่รู้หรือไม่ว่าที่จริงแล้วกรมธรรม์คือเอกสารสำคัญ เนื่องจากเป็นเอกสารสัญญาที่ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขในการคุ้มครองต่าง ๆ ดังนั้น เราควรจะเก็บเอกสารเอาไว้อย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถเคลมประกันได้ในกรณีไหนบ้าง และมีวงเงินคุ้มครองเท่าไร?

วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ว่าคืออะไร และมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้

กรมธรรม์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการทำประกันภัยรถยนต์

ที่จริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ทุกครั้งที่เราทำประกันอะไรก็ตาม ทางบริษัทประกันจะมีเอกสารอย่างหนึ่งมาให้ นั่นก็คือ กรมธรรม์ประกันภัย ที่บอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาการทำประกันภัย

กรมธรรม์ (กธ.) คือ เอกสารที่บริษัทประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดความรับผิดชอบ เงื่อนไข การยกเว้น รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัย หรือพูดง่าย ๆ คือ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยฉบับดังกล่าว

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คือ เอกสารหรือสัญญาที่ระบุความคุ้มครองและรายละเอียดเงื่อนไขในการคุ้มครองระหว่างบริษัทประกันกับผู้เอาประกันรถยนต์ โดยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย ทั้งในด้านทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขและวงเงินที่ระบุเอาไว้ในสัญญา

รายละเอียดสำคัญในกรมธรรม์ที่ทุกคนต้องใส่ใจ

สำหรับผู้ที่ทำประกันรถยนต์ รายละเอียดที่เราจะต้องพิจารณาในเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์มีดังต่อไปนี้

     • เลขกรมธรรม์ สำหรับนำไปอ้างอิงในการขอเคลม หรือยกเลิกสัญญาประกันภัย

     • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของผู้ขับขี่ อาชีพ และที่อยู่ปัจจุบัน และหากว่ามีการระบุผู้ขับขี่ ให้ตรวจสอบชื่อผู้ขับขี่ วันเดือนปีเกิด และอาชีพของผู้ขับขี่ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่มีปัญหาเวลาที่ต้องเคลมประกัน 

     • ข้อมูลของรถที่ทำประกันภัย โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ทะเบียน เลขตัวถัง ปี และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ถูกต้อง เพราะหากว่ารายละเอียดของรถไม่ตรงกัน อาจจะทำให้เราไม่สามารถขอเคลมประกันได้

     • รายละเอียดความคุ้มครองและวงเงิน ประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ตัวรถยนต์ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย โดยจะระบุรายละเอียดความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย รวมถึงวงเงินสูงสุดที่จะคุ้มครองความเสียหายในแต่ละครั้ง ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบรายละเอียดตรงนี้อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกัน

     • ค่าใช้จ่ายและเบี้ยประกันภัย โดยระบุค่าเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก การหักส่วนลดในกรณีระบุตัวผู้ขับขี่ เบี้ยประกันตามเอกสารแนบท้าย รวมถึงส่วนลดอื่น ๆ เช่น ส่วนลดกลุ่ม ลูกค้าประวัติดีไม่มีเคลม จากนั้นจะมีการสรุปเบี้ยประกันสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเบี้ยประกันรวมที่จะต้องจ่ายจริง

     • เงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ โดยจะระบุเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทของแต่ละบริษัทอย่างละเอียด

     • นโยบายการเวนคืนกรมธรรม์ ระบุรายละเอียดทั้งในกรณีที่บริษัทเป็นผู้บอกเลิกและผู้เอาประกันเป็นผู้บอกเลิก พร้อมทั้งอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยก่อนสิ้นสุดสัญญา

     • ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย เป็นรายละเอียดของความคุ้มครองเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้าง และสามารถเคลมได้ในกรณีใดบ้าง

 

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเสียหายและความคุ้มครองในกรมธรรม์

 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์

กรมธรรม์หายทำอย่างไร

ในกรณีที่เราทำกรมธรรม์หาย ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลไป เพราะเราสามารถไปแจ้งความและแจ้งขอรับกรมธรรม์ใหม่ได้ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความคุ้มครองใด ๆ ทั้งสิ้น โดยปกติแล้วทางบริษัทประกันจะส่งกรมธรรม์ฉบับใหม่มาให้ภายใน 2 สัปดาห์ และหากว่าระหว่างที่เราขอกรมธรรม์ฉบับใหม่อยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถขอเคลมประกันได้ตามปกติ และได้รับความคุ้มครองตามเดิมด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ในปัจจุบันบางบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy เพื่อลดปริมาณกระดาษ จัดเก็บได้ง่าย และสามารถเรียกดูได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องพกติดตัว ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหายอีกด้วย

ไม่มีกรมธรรม์สามารถเคลมได้ไหม

สำหรับในกรณีที่เราไม่ได้พกกรมธรรม์ติดรถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือกรมธรรม์สูญหาย ยังไม่ได้แจ้งหาย เราสามารถเคลมประกันได้ตามปกติ โดยสามารถแจ้งเลขทะเบียนและชื่อของผู้เอาประกันภัยกับเจ้าหน้าที่เคลมประกันได้เลย ไม่ต้องกังวลใจไป

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์กับ gettgo แล้ว อย่าลืมอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ เพื่อตรวจสอบความคุ้มครอง หากสงสัยสามารถสอบถามและตรวจสอบความคุ้มครองกับเราได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-111-7800 หรือ LINE OA: @gettgo

ข้อมูลอ้างอิง

  1. การประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พ.ร.บ. ปรับเพิ่มความคุ้มครอง เริ่ม 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 จาก https://www.tgia.org/insurance/motor
  2. การประกันภัยรถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 จาก https://www.oic.or.th/th/car-insurance
  3. เข้าใจง่าย อ่านกรมธรรม์เป็น คุ้มค่ามหาศาล. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 จาก https://www.tiins.com/เข้าใจง่าย-อ่านกรมธรรม์/

บทความที่คุณอาจสนใจ

รถหาย หรือ รถถูกขโมย ต้องทำอย่างไร ?
ล้วงไม่ลับฉบับไบค์เกอร์ : บิ๊กไบค์คู่ใจ ประกันแบบไหนคู่ควร
7 จุดเช็กอินหมู่บ้านโบราณ เมืองเก่าญี่ปุ่น ฟีลคลาสสิกย้อนยุค
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ส่งข้อมูลเรียบร้อย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
(ภายในวันและเวลาทำการ)

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น