ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไร? และอีกหลายเรื่องน่ารู้

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้มีรถในครอบครองทุกคนควรให้ความสำคัญสำหรับ “การต่อภาษีรถยนต์” เพราะถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม โดยเจ้าของรถมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปีให้กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อแสดงว่ารถคันดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบสภาพและชำระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าด้วยขั้นตอนรวมถึงรายละเอียดที่อาจมีความสลับซับซ้อน หลายคนจึงมีข้อสงสัย โดยเฉพาะคำถามที่ว่า “ ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไร?” ดังนั้น บทความนี้จึงจะมาช่วยไขให้กระจ่างและเข้าใจแบบง่าย ๆ ในสไตล์ Q&A ติดตามได้เลย

Q: รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องเสียภาษีรถยนต์?

A: รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย จะต้องเสียภาษีรถยนต์เป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม ภายใต้คำว่าทุกประเภท ก็มีข้อยกเว้นสำหรับรถยนต์ที่ไม่ต้องชำระภาษีประจำปีเช่นกัน ดังต่อไปนี้

 • รถยนต์ของราชการ
 • รถยนต์ขององค์การระหว่างประเทศ
 • รถยนต์ของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
 • รถยนต์ของหน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใช้ในการปฏิบัติกิจการ
 • รถยนต์ที่มีอายุเกิน 30 ปี

Q: ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไร คำนวณอย่างไร?

 • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
  • ไม่เกิน 600 ซีซี: ซีซีละ 50 สตางค์
  • 601-1,800 ซีซี: ซีซีละ 1.50 บาท
  • เกิน 1,800 ซีซี: ซีซีละ 4 บาท
 • รถบรรทุกส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง: 300-1,950 บาท (แตกต่างกันไปตามน้ำหนักของรถ)
 • รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง: หากน้ำหนักรถไม่เกิน 1,800 กิโลกรัม ค่าภาษีรถยนต์จะอยู่ที่ 1,300 บาท แต่ถ้าหากน้ำหนักเกินเกณฑ์ดังกล่าว ก็ต้องจ่ายภาษีในราคา 1,600 บาท

  และเพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนใช้รถยนต์อย่างทะนุถนอม กฎหมายจึงมีส่วนลดให้สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

 • รถอายุใช้งานเกิน 6 ปี จะได้รับส่วนลดภาษี 10%
 • รถอายุใช้งานเกิน 7 ปี จะได้รับส่วนลดภาษี 20%
 • รถอายุใช้งานเกิน 8 ปี จะได้รับส่วนลดภาษี 30%
 • รถอายุใช้งานเกิน 9 ปี จะได้รับส่วนลดภาษี 40%
 • รถอายุใช้งานเกิน 10 ปี จะได้รับส่วนลดภาษี 50%

 

ประชาชนต่อแถวเพื่อชำระค่าภาษีรถยนต์

 

Q: เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อภาษีรถยนต์มีอะไรบ้าง?

A: เพื่อไม่ให้การเดินทางไปต่อค่าภาษีรถยนต์เป็นการเสียเที่ยว ผู้ที่มีความประสงค์ในการต่อภาษีจึงควรต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อม โดยมีดังต่อไปนี้

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนารายการจดทะเบียน: เอกสารสำคัญที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์คันนั้น ๆ เช่น เลขทะเบียนรถ ชื่อเจ้าของรถ รุ่นรถ ประเภทรถ เป็นต้น เจ้าของรถสามารถขอสำเนารายการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง
 • ใบตรวจสภาพรถ (ตรอ.) (สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป): รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไปจะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อให้ตรวจสอบสภาพรถว่ายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน หากตรวจสภาพผ่านจะได้รับใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) (ที่ยังไม่หมดอายุ): พ.ร.บ. รถยนต์เป็นประกันภัยที่บังคับใช้สำหรับรถยนต์ทุกคัน โดยคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใช้รถ โดยเจ้าของรถจะต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังไม่หมดอายุ

Q: ต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง?

A: จากที่เมื่อก่อนการต่อและชำระค่าภาษีรถยนต์ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น การต่อภาษีรถยนต์จึงทำได้ง่ายขึ้นเช่นกัน โดยมีช่องทางให้เลือกดังต่อไปนี้

 • กรมการขนส่งทางบก
 • ที่ทำการไปรษณีย์: มีค่าธรรมเนียมการชำระ 40 บาท
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ: สามารถต่อได้เฉพาะรถยนต์ที่อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปีเท่านั้น และมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 20 บาท 
 • เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th

ในการชำระค่าภาษีรถยนต์ จะมีการจัดเก็บค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท

เมื่อได้รู้แล้วว่าต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไร อีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของรถต้องห้ามลืมเด็ดขาดคือ การต่อพ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งถ้าไม่อยากยุ่งยากวุ่นวาย ให้ gettgo เป็นตัวช่วย โดยสามารถซื้อได้สะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ จบครบกระบวนความได้ใน 3 ขั้นตอน ภายในเวลา 5 นาที รู้แบบนี้แล้วจะรออะไร กดซื้อได้เลย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-7800 หรือ LINE OA : @gettgo

ข้อมูลอ้างอิง

 1. เงื่อนไขการบริการยื่นชำระภาษีรถประจำปี. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จาก https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#
 2. เช็คราคาต่อภาษีรถยนต์ทุกชนิด พร้อมทั้งรายละเอียดการต่อภาษี . สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จาก https://topfilmthailand.com/vehicle-tax-price/ 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ล้วงไม่ลับฉบับไบค์เกอร์ : บิ๊กไบค์คู่ใจ ประกันแบบไหนคู่ควร
รถหาย หรือ รถถูกขโมย ต้องทำอย่างไร ?
7 จุดเช็กอินหมู่บ้านโบราณ เมืองเก่าญี่ปุ่น ฟีลคลาสสิกย้อนยุค
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ส่งข้อมูลเรียบร้อย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
(ภายในวันและเวลาทำการ)

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น