ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

เปิดขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ บนระบบ DLT e-learning

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่ไหนบ้าง

 

ใครที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุกันแล้วบ้าง อย่าลืมหาเวลาไปต่อใบขับขี่กัน และที่สำคัญต้องเผื่อเวลาในการอบรมต่อใบขับขี่ไว้ด้วย แต่สำหรับคนที่มีเวลาน้อย ต้องการลดเวลาในการต่ออายุใบขับขี่ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้มีการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์กันแล้ว ผ่านระบบ DLT e-learning โดยใช้เวลาในการอบรมเพียง 1-2 ชั่วโมง ก็นำผลไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการต่อใบขับขี่ได้เลย

ส่วนใครที่ยังไม่เคยอบรมใบขับขี่ออนไลน์มาก่อน และมีข้อสงสัยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบมาบอกกัน ที่นี่เลย

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

  1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือว่าคอมพิวเตอร์ และเตรียมเข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่ออบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-learning
  2. เตรียมข้อมูลส่วนตัวสำคัญไว้ให้พร้อม ทั้งเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด สำหรับใช้กรอกลงในเว็บไซต์ที่ใช้ในการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์
  3. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนั่งฟังอบรมออนไลน์ ซึ่งสำหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยควรเลือกวันและเวลาที่ไม่ได้มีธุระเร่งด่วนต้องทำ เพื่อการนั่งฟังอย่างต่อเนื่องจนจบ

ขั้นตอนในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อทำการลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ โดยให้เลือกที่ "ลงทะเบียน" สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ออนไลน์มาก่อน แต่หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด 
  2. ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ทางออนไลน์เป็นครั้งแรก ให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ โดยควรกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน
  3. ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ โดยผู้อบรมต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองเลือกประเภทการอบรมถูกต้องตามที่ต้องการ
  4. เมื่อเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ได้แล้ว ให้กดเลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม” เพื่อทำแบบทดสอบก่อนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ เป็นการทดสอบเพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ว่าตนเองมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนมากน้อยเพียงใด แบบทดสอบก่อนอบรมต่ออายุใบขับขี่ จะเป็นลักษณะคำถามและตัวเลือกให้เลือกตอบ โดยผู้ทำบททดสอบต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุด จะมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ หลังจากทำแบบทดสอบแล้วเสร็จ ให้กดส่งข้อสอบ และกดไปยังขั้นตอนต่อไป
  5. หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนของการดูวิดีโอการอบรมต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ โดยต้องรับชมวิดีโอจนจบ และครบชั่วโมงตามที่กำหนดของแต่ละประเภทใบขับขี่ ถ้าหากรับชมไม่จบ เปลี่ยนหน้าวิดีโอ หรือปิดเว็บไซต์ไปก่อน จะทำให้ไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน และต้องรับชมวิดีโอตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้ง
  6. เมื่อรับชมวิดีโออบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์จนจบ ขั้นตอนต่อไปคือการทำแบบทดสอบหลังอบรม โดยต้องตอบแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ แล้วหลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านแบบทดสอบหรือไม่ 

ถ้าผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้รู้ว่าผ่านการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว ให้ผู้อบรมบันทึกหน้าจอผลการอบรมต่ออายุใบขับขี่ไว้ สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกต่อไป

 

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ต้องทำอย่างไร

 

ใบขับขี่ที่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้มีรูปแบบไหนบ้าง

สำหรับประเภทใบขับขี่ที่สามารถอบรมทางออนไลน์ได้มีอยู่ 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทใช้เวลาในการอบรมแตกต่างกันออกไป ดังนี้

     • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ โดยใช้เวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง

     • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4 และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4 โดยใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง

     • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ โดยใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง

     • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง

     • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หลังจากอบรมใบขับขี่ออนไลน์

หลังจากอบรมใบขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบก และเข้ารับการตรวจอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ และถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ โดยสามารถจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บไซต์ DLT Smart Queue ซึ่งมีเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

     • ใบขับขี่เดิม

     • บัตรประชาชนฉบับจริง

     • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

ทั้งหมดนี้ คือคำตอบว่าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่ไหน และต้องทำอย่างไร หวังว่าจะช่วยให้การต่ออายุใบขับขี่ของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งนอกจากการต่อใบขับขี่แล้ว อีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ควรลืมโดยเด็ดขาด นั่นคือการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ และสำหรับใครกำลังมองหา พ.ร.บ.รถยนต์ราคาคุ้มค่า ที่ gettgo ให้คุณมาต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ทางออนไลน์ได้เลย

บทความที่คุณอาจสนใจ

รถหาย หรือ รถถูกขโมย ต้องทำอย่างไร ?
ล้วงไม่ลับฉบับไบค์เกอร์ : บิ๊กไบค์คู่ใจ ประกันแบบไหนคู่ควร
7 จุดเช็กอินหมู่บ้านโบราณ เมืองเก่าญี่ปุ่น ฟีลคลาสสิกย้อนยุค
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ส่งข้อมูลเรียบร้อย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
(ภายในวันและเวลาทำการ)

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น