ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

สรุปขั้นตอนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแบบฉบับมือโปร

ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

การเตรียมตัวเพื่อขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับใครหลายคน แต่ก็อาจทำให้รู้สึกกังวลใจได้เช่นกัน ไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร ต้องทำอย่างไรบ้าง กลัวจะหลงทางหรือทำผิดขั้นตอน บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแบบมือโปรมาฝากกัน

เช็กลิสต์ ก่อนออกเดินทางต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

1. การจองตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนแรกคือการจองตั๋วเครื่องบิน โดยสามารถจองผ่านเว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง หรือผ่านเอเจนซีท่องเที่ยวก็ได้ แต่ที่สำคัญ อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลการจองให้รอบคอบ เช่น ชื่อผู้โดยสาร เที่ยวบิน วัน เวลา และเลือกราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ

2. เช็กเวลาและเที่ยวบิน

เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนขึ้นเครื่องบินไม่ให้ตกเครื่อง คือการตรวจสอบเวลาในตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้พร้อม โดยสามารถพรินต์เป็นเอกสารไว้ติดตัวไปในวันเดินทาง หรือบันทึกเป็นไฟล์ไว้ในสมาร์ตโฟนซึ่งสะดวกในการเปิดใช้งาน

3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

เอกสารสำคัญที่ห้ามขาดในการเดินทางไปเที่ยวเลยคือ บัตรประชาชน สำหรับการบินในประเทศ และ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) สำหรับการบินออกนอกประเทศ ที่ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนถึงวันหมดอายุ ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับแสดงตัวตนของคุณ นอกจากนี้ยังมีตั๋วเดินทางที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดที่ชื่อและนามสกุลต้องตรงกับเอกสารแสดงตัวตน ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถออกเดินทางได้

4. จัดเตรียมสัมภาระ

ขั้นตอนการจัดเตรียมสัมภาระให้ถูกต้องเหมาะสม ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มือใหม่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกต้องระวังให้มาก โดยมีสิ่งสำคัญคือ ไม่พกของเหลวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถจัดเก็บในขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรใส่กระเป๋าสำหรับโหลดลงใต้ท้องเครื่องได้ และข้อต่อมาคือ การตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนกระเป๋าเดินทางที่ลงใต้ท้องเครื่องและน้ำหนักต้องไม่เกิน 20-30 กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร (ขึ้นอยู่กับการซื้อน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถซื้อเพิ่มได้) ซึ่งควรบริหารจัดการสัมภาระของคุณให้เหมาะสมก่อนถึงเวลาบินจริง

5. ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า

การตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม เช่น เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เตรียมอุปกรณ์กันฝนหรือกันแดดให้พร้อม รวมถึงสามารถเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีสภาพอากาศเลวร้ายได้

สรุป! ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

 1. การเช็กอิน : สามารถเช็กอินด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือเช็กอินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน โดยต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน และเอกสารวีซ่า (กรณีเดินทางต่างประเทศ)
 2. การโหลดสัมภาระ : หลังจากเช็กอินแล้ว คือการโหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง ซึ่งสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดของสายการบิน โดยดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระของสายการบิน 
 3. การผ่านจุดตรวจ : ก่อนขั้นตอนขึ้นเครื่องบิน จะต้องผ่านด่านตรวจค้นสัมภาระเพื่อตรวจความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ เช่น ของมีคม ของเหลวที่มีขนาดความจุเกิน 100 ml. หรือ Power Bank ความจุสูงเกิน 32,000 mAh จะถูกนำออกทิ้งไว้ที่จุดตรวจนี้
 4. การรอขึ้นเครื่อง : หลังจากผ่านด่านตรวจแล้ว ก็สามารถมารอขึ้นเครื่องได้ โดยแนะนำให้ไปรอที่ Gate จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกขึ้นเครื่อง ดังนั้น คุณต้องแสดงบัตรประชาชนหรือ Passport และ Boarding Pass ให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่อง และนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ในตั๋วเดินทางเท่านั้น

 

สนามบินสำหรับเดินทางภายในประเทศ และนอกประเทศ


ข้อควรระวังในการขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

 • เวลาที่เหมาะสมสำหรับการมาถึงสนามบิน : ควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่อง เพื่อเตรียมตัวในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น สนามบินแออัด เที่ยวบินล่าช้า หรือต้องเช็กอินใหม่
 • การนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน : ของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่มีปริมาตรเกิน 100 มิลลิลิตร จะถูกห้ามนำขึ้นเครื่อง
 • การแต่งกายที่เหมาะสม : แนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและเหมาะสม เช่น เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี รองเท้าที่ถอดเข้าออกได้ง่าย โดยเฉพาะการเดินทางที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมง
 • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอยู่บนเครื่องบิน : ควรกินอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้รู้สึกหิวหรือกระหายระหว่างบิน นอกจากนี้ ควรพกของใช้ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย เช่น ยาประจำตัว เป็นต้น

เคล็ดลับในขั้นตอนขึ้นเครื่องบินให้ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินและเที่ยวบินล่วงหน้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินต้นทางและปลายทาง ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน เช่น เวลาขึ้นเครื่อง เวลาลงเครื่อง ระยะเวลาบิน อาหารบนเครื่อง เป็นต้น
 2. สำหรับคนที่ไม่อยากรอคิวนาน หรือวันที่เดินทางมีธุระก่อนบิน ควรดำเนินการเช็กอินออนไลน์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน ก่อนเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงการพลาดเที่ยวบินได้ 
 3. ตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระก่อนโหลดให้ดี ซึ่งหากน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด ก็สามารถลดน้ำหนักสัมภาระได้โดยนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกก่อนได้
 4. เลือกที่นั่งที่เหมาะสม การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะที่นั่งที่ดีจะช่วยให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายตลอดการเดินทาง โดยหากต้องการชมวิวระหว่างบิน ควรเลือกที่นั่งริมหน้าต่าง หากต้องการลุกเดินไปเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ ควรเลือกที่นั่งริมทางเดิน และหากต้องการความเป็นส่วนตัว ควรเลือกที่นั่งทางตอนท้ายของเครื่องบิน

การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอาจเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและน่ากังวล แต่หากคุณเตรียมตัวให้พร้อม รับรองว่าทุกอย่างจะราบรื่นและสนุกสนานอย่างแน่นอน มาเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกการเดินทางด้วยการทำประกันเดินทางกับ gettgo ที่มีแผนประกันเดินทางสุดคุ้มที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณ สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ พร้อมโปรโมชันดี ๆ อีกเพียบ กดซื้อได้เลย!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-111-7800 หรือ LINE OA : @gettgo

 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. 7 เช็คลิสต์ มือใหม่เตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จาก
  https://th.traveligo.com/stories/travel-tips/first-time-flying-guide

 2. 7 ข้อควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จาก
  https://www.expedia.co.th/stories/travel-tips-inspiration/airplane_travel_guide111-2/

 3. มือใหม่หัดบิน ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกยังไงให้ดูโปร เหมือนบินบ่อย. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จาก
  https://www.klook.com/th/blog/first-time-flying-guide/

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

วิธีเปรียบเทียบประกันบน Gettgo เปรียบเทียบง่ายและคุ้มค่า
ป่วยระหว่างเดินทางอยู่ที่ญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไร ?
สรุปชัด เอกสารในการทำพาสปอร์ตปี 2567 ต้องมีอะไรบ้าง
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น