ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

การยกเลิกตั๋วเครื่องบินและการเลื่อนไฟลท์ รายละเอียดการคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ปัญหาของการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน หรือการเลื่อนไฟลท์บิน นับเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกทริปการเดินทาง บางครั้งการยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินของเราออกไป เราก็มักจะไม่ได้ค่าทดแทนความเสียหายหรือค่าเสียเวลากลับมา บางทีก็เหมือนจ่ายค่าตั๋วทิ้งไปเฉยๆเลยว่าไหม

วันนี้จะมาขยายความถึงรายละเอียดการคุ้มครองของประกันเดินทาง ว่าจะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง

 

ในการเดินทางไปเที่ยวในแต่ละครั้ง บางครั้งก็อาจเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น การเลื่อนไฟลท์เดินทาง หรือถ้าขั้นที่แย่ที่สุดคือการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เพราะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ทันทีที่เกิดเรื่องขึ้น หากเราเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาที่ไม่ได้ทําประกันไว้นั้น แน่นอนว่าทุกอย่างที่ได้ทําการชําระเงินไปแล้ว เมื่อถูกปฏิเสธขึ้น ทุกอย่างจะถือเป็นโมฆะ มันก็เหมือนกับการที่เราเสียเงินทิ้งไปอย่างเปล่าๆโดยไม่ได้อะไรกลับมา ทีนี้เราจะแก้ไขอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้หากมันเกิดขึ้นกับเราในอนาคต

 

การยกเลิกตั๋วเครื่องบินรวมไปถึงการเลื่อนไฟลท์เดินทางอันเกิดจากตนเอง หรือสายการบินทําให้เกิดความล่าช้า จริงๆก็เป็นเรื่องที่หลายคนควรพิจารณาไม่ต่างจากการได้เงินคืนของประกันในกรณีการเจ็บป่วย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอเบี้ยประกันคืนได้ เพียงแต่คุณต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันที่ได้ทําไว้ ซึ่งหลักฐานที่คุณต้องเตรียมแนบให้กับบริษัทประกัน มีดังนี้

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัทประกันที่คุณได้ทําไว้
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
  • สําเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass
  • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันภัย
  • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัททําการร้องขอเพิ่มเติม

 

สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมไว้ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานกับทางบริษัทประกัน ในกรณีที่คุณต้องการค่าชดเชยต่างๆ เพราะหากคุณไม่ทําประกันเดินทางไว้ คุณจะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลย แต่ประกันเดินทางจะครอบคลุมค่าเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้น ไม่มากก็น้อย อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่นั่นก็ถือว่าช่วยแก้ปัญหาไปได้บ้าง

 

ทั้งนี้ประกันเดินทางไม่เพียงแต่คุ้มครองคุณแค่ในกรณีของตั๋วเครื่องบินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล การคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต การคุ้มครองในด้านความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน รวมไปถึงการคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินส่วนบุคคล

เรียกได้ว่าครอบคลุมกันไปในทุกๆด้าน และเมื่อรู้ขนาดนี้แล้ว การทําประกันเดินทางไว้ก่อนการเดินทางในทุกครั้ง คงเป็นเรื่องที่คุณต้องหันมาพิจารณาและให้ความสนใจมากขึ้น อุ่นใจไว้ก่อนเริ่มทริป แล้วคุณจะเที่ยวได้อย่างหายห่วงแน่นอน

บทความที่คุณอาจสนใจ

ประกันเดินทาง รับประกันถึงอายุเท่าไหร่
สรุปชัด เอกสารในการทำพาสปอร์ตปี 2567 ต้องมีอะไรบ้าง
ดื่มกาแฟแบบมีจริต กับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟจาก 5 ประเทศ
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊