ประกันออมทรัพย์

วางแผนเงินออมระยะยาว ได้เงินคืน พร้อมคุ้มครองชีวิต เลือกเลย

ปี
กรุณาเลือก
กรุณาเลือก
กรุณาเลือก
฿

เลือกแผนความคุ้มครอง

ทำเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่าย เพียงเปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ที่ดีที่สุดที่ gettgo

เริ่มต้นวินัยทางการเงิน สร้างเงินออมแบบเป็นก้อนได้ง่าย ๆ ด้วยแพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ที่ดีที่สุดจาก gettgo ให้คุณเลือกประกันเงินออมที่ตรงกับทุกเป้าหมายทางการเงิน แบบเลือกผลตอบแทนที่คุ้มค่าเองได้ พร้อมคู่ไปกับความคุ้มครองชีวิตให้อุ่นใจ และช่วยลดหย่อนภาษีให้คุณได้อีกต่อ

คำถามที่พบบ่อย
  • ประกันออมทรัพย์ คืออะไร ?
  • ประกันออมทรัพย์ แตกต่างจากการออมรูปแบบอื่น ๆ ยังไง ?
  • ประกันออมทรัพย์ เพิ่มพูนผลตอบแทนให้คุณได้อย่างไร ?
  • ประกันออมทรัพย์ คิดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันอย่างไร ?
  • ทำประกันออมทรัพย์ มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง ?
  • ประกันออมทรัพย์ แตกต่างจากประกัน Unit Link และ Universal Life อย่างไร ?
  • เลือกยังไงให้ได้ประกันออมทรัพย์ดีที่สุดสำหรับคุณ ?

ประกันออมทรัพย์ คือหนึ่งในรูปแบบประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจ่ายคืนจำนวนเงินเอาประกันภัยในจำนวนที่ตกลงไว้ให้กับผู้ทำประกันเมื่อมีชีวิตอยู่ครบตามกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับ ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
ด้วยรูปแบบการประกันเช่นนี้ ทำให้ผู้ทำประกันออมทรัพย์สามารถได้ผลประโยชน์ 2 ต่อ นั่นก็คือ ต่อแรก ผลตอบแทนระหว่างมีชีวิตที่บริษัทประกันจะจ่ายคืนให้ตามสัญญาที่เข้ามาช่วยในเรื่องการออมเงินให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อครบกำหนดสัญญา และต่อที่สองผลประโยชน์หากเสียชีวิตนั้นเองครับ