ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
Eco

40 ฿ ต่อวัน / ต่อ 1 คน

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 ฿
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 ฿
 • สูญเสียอวัยวะ 500,000 ฿
 • ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 15,000 ฿
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
Standard

70 ฿ ต่อวัน / ต่อ 1 คน

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,000,000 ฿
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 ฿
 • สูญเสียอวัยวะ 1,000,000 ฿
 • ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 25,000 ฿
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
Premium

100 ฿ ต่อวัน / ต่อ 1 คน

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,500,000 ฿
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,500,000 ฿
 • สูญเสียอวัยวะ 1,500,000 ฿
 • ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 30,000 ฿
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 15 วัน – 75 ปีบริบูรณ์ และไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 0.01 น. ของวันเริ่มต้นคุ้มครอง จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • กรมธรรม์มีผลคุ้มครองในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันสามารถทำประกันได้ 1 ฉบับ ในช่วงเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขการรับประกันและการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เป็นผู้กำหนด
หมายเหตุ
คำถาม FAQ

1. ประกันท่องเที่ยวในประเทศคืออะไร ?

ประกันท่องเที่ยวในประเทศ คือประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ในการเดินทางภายในประเทศระยะสั้น โดยคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุ

2. ประกันท่องเที่ยวในประเทศเหมาะกับใครบ้าง ?

เหมาะกับสายเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอยู่บ่อย ๆ ที่มองหาความคุ้มครองในทุก ๆ การเดินทาง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ก็ยังมีประกันคอยรองรับความเสี่ยงอยู่ข้างหลัง

3. ช่วงอายุไหนที่รับประกันภัยได้ ?

ผู้เอาประกันภัยต้องมีช่วงอายุตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป จนถึง 75 ปีบริบูรณ์

4. แล้วต้องตรวจสุขภาพก่อนไหม ?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ต้องไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บใด ๆ และต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

5. ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุดยังไงบ้าง ?

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่เวลา 0.01 น. ของวันที่เริ่มคุ้มครองเป็นต้นไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง

6. ประกันท่องเที่ยวในประเทศซื้อล่วงหน้าได้กี่วัน ?

กรมธรรม์สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน

7. เลือกคุ้มครองเฉพาะแค่บางวันในทริปได้ไหม ?

เลือกวันคุ้มครองเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกับที่เดินทาง

8. ต้องการซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อคนได้หรือไม่ ?

ผู้ทำรายการ 1 คนสามารถซื้อให้ผู้อื่นครั้งละมากกว่า 1 คนได้ แต่ผู้เอาประกัน 1 คนสามารถถือกรมธรรม์ได้เพียงคนละ 1 ฉบับเท่านั้นในช่วงเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

9. ช่องทางและระยะเวลาในการรับกรมธรรม์เป็นอย่างไร ?

รับกรมธรรม์ทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนได้บ้าง ?

Line: @gettgo
Facebook: Gettgoofficial
โทร: 02-111-7800 (จ-ศ 8.30-17.30)
อีเมล: hello@gettgo.com


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊