ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

กรอกข้อมูลผู้ทำรายการ

ผู้ทำรายการ หมายถึง ผู้ที่ทำรายการซื้อ หรือผู้ที่ชำระเงิน

หมายเหตุ: ระบบจะส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลของคุณ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันหมายถึง ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้ ซึ่งอาจเป็นคนๆเดียวกันกับผู้ทำรายการก็ได้เพิ่มผู้เอาประกัน

เงื่อนไขประกันวัคซีนโควิดจากเอเชียประกันภัยแผน VAC 99, VAC 199 และ VAC 299
 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และอายุ 1-99 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีนของบริษัทเอเชียประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 1 ฉบับ
 3. ไม่มีระยะเวลารอคอย แต่ผู้เอาประกันจะต้องซื้อล่วงหน้าก่อนฉีดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน
 4. กรมธรรม์จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนหลังการฉีดเข็มนั้น ๆ ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 5. กรมธรรม์จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น
 6. กรมธรรม์จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันฉีดในสถานพยาบาลที่จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทย และเข้ารักษาในสถานพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น
 7. รับทำประกันทุกอาชีพ มีโรคประจำตัวสามารถทำได้ ยกเว้น “ผู้ป่วยติดเตียง”
 8. หมวดชดเชยรายได้ จะเริ่มนับเมื่อเข้ารักษาตัวในรพ. ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป (นับเป็นวันแรก) และชดเชยไม่เกิน 15 วัน
 9. ไม่รับทำประกันคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงมาก่อน (เข้ารักษาตัวในรพ.) หมายรวมถึงวัคซีนทุกชนิดและวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 10. สำหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มแรกมาก่อน สามารถทำได้ แต่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผลจากการฉีดเข็มแรก แต่จะเริ่มคุ้มครองเข็มต่อ ๆ ไปเท่านั้น

คำเตือนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

แผนประกันที่คุณเลือก

เอเชียประกันภัย
VAC 99
 • ราคาเบี้ยประกัน 99.00 ฿

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊