ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

กรอกข้อมูลผู้ทำรายการ

ผู้ทำรายการ หมายถึง ผู้ที่ทำรายการซื้อ หรือผู้ที่ชำระเงิน

หมายเหตุ: ระบบจะส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลของคุณ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันหมายถึง ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้ ซึ่งอาจเป็นคนๆเดียวกันกับผู้ทำรายการก็ได้เพิ่มผู้เอาประกัน

เงื่อนไขประกันวัคซีนโควิดจากสินทรัพย์ประกันภัยแผน* VAC 40, VAC 75, VAC 140 และ VAC 265
  1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
  2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
  3. รับเฉพาะสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
  4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
  6. รับประกันภัยทุกอาชีพ
  7. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เปิดขายถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  8. ไม่คุ้มครองการแพ้อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

*สินทรัพย์ประกันภัยจะดำเนินการภายใต้ชื่อใหม่ “เดอะ วัน ประกันภัย” มีผลตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยจะไม่มีผลต่อความคุ้มครองที่ท่านได้รับ

คำเตือนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

แผนประกันที่คุณเลือก

สินทรัพย์ประกันภัย
VAC 40
  • ราคาเบี้ยประกัน 40.00 ฿

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊