ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
ตัวกรองข้อมูล
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 450

450 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ชดเชยรายได้ทั้งโควิทและวัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 100,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 300/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 75 ปี
Tune Protect
Tune Protect
COVID 499

499 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ติดโควิดจ่าย 10,000 ครอบคลุมอุบัติเหตุ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 10,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 300,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 80 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 510

510 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
19,412 ครั้ง
พิเศษ
ชดเชยรายได้ทั้งโควิทและวัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 15,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 150,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 300/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 75 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 555

555 ฿ ต่อปี

พิเศษ
Home Isolation เคลมชดเชยรายวันได้ 14 วัน / โคม่าให้ทั้งโควิดและแพ้วัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 18 - 70 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 630

630 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ชดเชยรายได้ทั้งโควิทและวัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 200,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 75 ปี
Tune Protect
Tune Protect
COVID 699

699 ฿ ต่อปี

ขายดี
ถูกซื้อแล้ว
9,754 ครั้ง
พิเศษ
ติดโควิดจ่าย 10,000 ครอบคลุมอุบัติเหตุ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 10,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 80 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 830

830 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
37,654 ครั้ง
พิเศษ
ชดเชยรายได้ทั้งโควิทและวัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 300,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 75 ปี
Tune Protect
Tune Protect
COVID 999

999 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ติดโควิดจ่าย 10,000 ครอบคลุมอุบัติเหตุ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 10,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 100,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 1,000,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 365 วัน - 80 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิดอาคเนย์แผนเจอ จ่าย รวมแพ้วัคซีน ได้แก่ COVID 369, COVID 639, COVID 799 และ COVID 1369

 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแผนเจอ จ่าย จบรวมแพ้วัคซีนจากอาคเนย์ได้เพียง 1 กรมธรรม์ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน (เลือกแผนใดแผนหนึ่งในทั้งหมด 4 แผนเท่านั้น)
 • รับทำประกันจากทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่จำกัดพื้นที่เสี่ยง อาทิ พื้นที่สีแดงเข้ม แดง หรือส้ม สามารถทำประกันได้ และสามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่พ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้ว
 • หากผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศหลังกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อนั้นพ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้วเท่านั้น
 • รับทำประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รับทำประกันภัยบุคคลจากทุกอาชีพรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
 • ในกรมธรรม์ตัวจริงจะระบุความคุ้มครองในส่วนของ “ผลประโยชน์ด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ผลประโยชน์ในส่วนนี้หมายถึง ผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยถึงระดับภาวะโคม่า (Coma), ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) และภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
 • ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญ 50,000.- กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการแพ้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนอน รพ. ไม่น้อยกว่า 3 วัน ถึงจะเคลมผลประโยชน์ในส่วนนี้ได้

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิด Tune Protect แผน COVID 499, COVID 699 และ COVID 999

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • จำกัดจำนวนกรมธรรม์ 1 ฉบับต่อผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกประเภท เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ไทรอยด์ เป็นต้น ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 • หากผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศหลังกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อนั้นพ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้วเท่านั้น
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • ไม่รับทำประกันกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วด และนักบิน

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิดเอเชียประกันภัยแผน COVID 555

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 18-70 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถถือกรมธรรม์ประกันโควิดจากเอเชียประกันภัยได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน (ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์โควิดเอเชียประกันภัยและความคุ้มครองยังมีผลบังคับเกิน 30 วัน ไม่สามารถซื้อแผนนี้ได้)
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิดมาก่อนทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกประเภท ไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • หากเดินทางกลับจากต่างประเทศ จะสามารถทำประกันโควิดได้หลังจากลงตราผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยไปแล้ว 14 วัน
คำถาม FAQ

1. ระยะรอคอย คืออะไร ?

ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

2. เมื่อซื้อประกันโควิด-19 ของวิริยะประกันภัยแล้ว นอกจากระยะเวลาออกเอกสารกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการแล้ว ต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วันรวมทั้งหมดเป็น 28 วันจนกว่าจะมีสิทธิ์เคลมใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ครับ ระยะรอคอยและระยะเวลารอรับกรมธรรม์เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์

ตัวอย่าง เช่น หากซื้อประกันโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2563 หมายความว่าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 แต่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครับ รวมระยะรอคอย 14 วัน ดังนั้น ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิ์เคลมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

3. ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

กรณีอาคเนย์แผนเจอ จ่าย จบ COVID 519
ผู้เอาประกันซื้อได้สูงสุดวงเงินรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท (ทุกโบรกเกอร์และทุกช่องทางการขายรวมกัน)

กรณีอาคเนย์แผนเจอ จ่าย รวมแพ้วัคซีน ได้แก่ COVID 369, COVID 639, COVID 799 และ COVID 1369
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

กรณีของเอเชียประกันภัย
ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือนับที่ทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท แล้วแต่ข้อใดถึงก่อน

กรณีของวิริยะประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

8. หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร ?

สามารถเรียกค่าสินไหมได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลภายในประเทศไทยเท่านั้น (ได้แก่ รพ.เอกชน รพ.รัฐ รพ.สนาม และ Hospitel) ครับ และทางบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บล็อก ปอกเปลือกประกันโควิด เจอจ่าย VS ค่ารักษา เคลมอย่างไรให้ได้เงิน ? คลิก

9. ประกันโควิด-19 ในปัจจุบัน มีความคุ้มครองทั้งหมดกี่ด้าน ?

ประกันโควิด-19 โดยทั่วไปจะมีความคุ้มครอง 4 ด้าน คือ 1. ตรวจเจอเชื้อ จ่ายเงินก้อน 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. เงินชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล 4. คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน ซึ่งแต่ละแผนจากแต่ละเจ้าประกันจะมี ความคุ้มครองแตกต่างกันไป ครบ 4 บ้าง ไม่ครบบ้าง แต่สำหรับแผนประกันของเอเชีย วิริยะ และอาคเนย์บนเว็บไซต์ gettgo นั้นเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เจ้าที่มีครบทั้ง 4 ด้าน จึงถือว่าเป็นแผนประกันโควิดที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดครับ

10. ประกันโควิดคุ้มครองกรณีไวรัสโควิดกลายพันธุ์ อาทิ ไวรัสโควิดสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ หรืออินเดียหรือไม่ ?

ครอบคลุมครับ ตราบใดที่แพทย์ระบุว่าคุณติดเชือไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าเป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไร ยังคุ้มครองครับ

11. ประกันโควิดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ?

ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของการแพ้จากการฉีดวัคซีนให้ครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

12. ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่ ?

สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

13. กรณีมีโรคประจำตัวจะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

กรณีของเอเชียประกันภัย ทำได้ทุกโรคยกเว้น มะเร็งระยะรักษา SLE และเอ็นไซม์ G6PD บกพร่อง

กรณีของวิริยะ ทำได้ทุกโรคประจำตัว

กรณีของอาคเนย์ ทำได้ทุกโรคประจำตัว

14. ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

15. ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่ ?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

16. หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกันโควิดได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

17. หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกันโควิดเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการชดเชยรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

18. สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดได้บ้างที่จะสามารถขอรับค่าทดแทนสินไหมได้ ?

สามารถรักษาได้ใน รพ. ในประเทศไทย, รพ. สนาม และ Hospitel ครับ

19. ฉีดวัคซีนแล้วแพ้ จะเคลมประกันได้หรือไม่ ?

ทั้งเอเชียประกันภัย วิริยะ และอาคเนย์จะสามารถเคลมได้ตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์เมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในรพ. ในประเทศไทยเท่านั้น


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊