ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
ตัวกรองข้อมูล
อาคเนย์ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย
COVID 799

799 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
82,284 ครั้ง
พิเศษ
แพ้วัคซีนและนอนรพ. รับเงินก้อน 50,000.-
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 15 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 500

500 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
45,123 ครั้ง
พิเศษ
ราคาคุ้มค่า เน้นเจอจ่ายจบ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 1000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID MINI

200 ฿ ต่อ 3 เดือน

พิเศษ
ราคาประหยัด คุ้มครอง 3 เดือน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 30,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 1000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 365

365 ฿ ต่อปี

ขายดี
ถูกซื้อแล้ว
3,785 ครั้ง
พิเศษ
ราคาคุ้มค้า เน้นค่ารักษา
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
อาคเนย์ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย
COVID 369

369 ฿ ต่อปี

พิเศษ
แพ้วัคซีนและนอนรพ. รับเงินก้อน 50,000.-
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 100,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
วิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัย
COVID 399

399 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ราคาคุ้มค่า เน้นเจอจ่ายจบ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า ไม่มี
 • ชดเชยรายได้ 14 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 15 วัน - 99 ปี
วิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัย
COVID 439

439 ฿ ต่อปี

 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 300,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 14 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 15 วัน - 75 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 450

450 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ไม่มีระยะรอคอย แถมชดเชยรายได้แพ้วัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 100,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 300/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย ไม่มี
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 510

510 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
19,412 ครั้ง
พิเศษ
ไม่มีระยะรอคอย แถมชดเชยรายได้แพ้วัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 15,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 150,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 300/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย ไม่มี
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 630

630 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ไม่มีระยะรอคอย แถมชดเชยรายได้แพ้วัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 200,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย ไม่มี
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
อาคเนย์ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย
COVID 639

639 ฿ ต่อปี

พิเศษ
แพ้วัคซีนและนอนรพ. รับเงินก้อน 50,000.-
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 830

830 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
37,654 ครั้ง
พิเศษ
ไม่มีระยะรอคอย แถมชดเชยรายได้แพ้วัคซีน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 300,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 30 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย ไม่มี
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เมืองไทยประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
COVID 900

900 ฿ ต่อปี

พิเศษ
รับความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน 50,000 บาท
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 70,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 1,500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 15 วัน 1000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-80 ปี
เมืองไทยประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
COVID 1200

1,200 ฿ ต่อปี

พิเศษ
รับความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน 50,000 บาท
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 100,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 2,000,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 15 วัน 2000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-80 ปี
อาคเนย์ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย
COVID 1369

1,369 ฿ ต่อปี

ขายดี
ถูกซื้อแล้ว
3,945 ครั้ง
พิเศษ
แพ้วัคซีนและนอนรพ. รับเงินก้อน 50,000.-
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล 100,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 1,000,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 15 วัน 1000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 1825

1,825 ฿ ต่อปี

ขายดี
ถูกซื้อแล้ว
4,221 ครั้ง
พิเศษ
คุ้มครองหลักล้าน สบายใจเรื่องค่ารักษา
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 250,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 2,500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 2500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-99 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิดเอฟดับลิวดีประกันภัยแผน COVID 450, 510, 630 และ 830

 • รับทำประกันช่วงอายุ 1-99 ปี
 • รับทำประกันคนสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รับทำประกันคนไทยในต่างประเทศ
 • ไม่มีระยะรอคอย
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือเคยป่วยและรักษาหายแล้วจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะใดๆ ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย
 • ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
 • สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยของเอฟดับบลิวดีประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคนเท่านั้น
 • คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เฉพาะวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยเท่านั้น
 • คุ้มครองเฉพาะกรณีผู้เอาประกันได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 90 วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง และกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 วัน
 • ไม่รับทำประกันอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ยกตัวอย่างเช่น หนักงานรับส่งเอกสาร ส่งของ มอเตอร์ไซค์รับจ้างตำรวจหรือทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ภาคสนาม เป็นต้น
 • มีโรคประจำตัวสามารถทำได้ แต่ กรมธรรม์จะไม่ครอบคลุมโรคยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์และโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิดอาคเนย์แผนเจอ จ่าย จบ COVID 519

 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัย Covid ของอาคเนย์แบบเจอจ่ายจบได้ในวงเงินรวมต่อ 1 เลขบัตรประชาชนได้ไม่เกิน 100,000 บาทจากทุกช่องทางการขายหรือทุกโบรกเกอร์รวมกัน
 • รับทำประกันจากทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่จำกัดพื้นที่เสี่ยง อาทิ พื้นที่สีแดงเข้ม แดง หรือส้ม สามารถทำประกันได้ และสามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่พ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้ว
 • หากผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศหลังกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อนั้นพ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้วเท่านั้น
 • รับทำประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รับทำประกันภัยบุคคลจากทุกอาชีพรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิดอาคเนย์แผนเจอ จ่าย รวมแพ้วัคซีน ได้แก่ COVID 369, COVID 639, COVID 799 และ COVID 1369

 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแผนเจอ จ่าย จบรวมแพ้วัคซีนจากอาคเนย์ได้เพียง 1 กรมธรรม์ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน (เลือกแผนใดแผนหนึ่งในทั้งหมด 4 แผนเท่านั้น)
 • รับทำประกันจากทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่จำกัดพื้นที่เสี่ยง อาทิ พื้นที่สีแดงเข้ม แดง หรือส้ม สามารถทำประกันได้ และสามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่พ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้ว
 • หากผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศหลังกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นเคลมได้ปกติหากการติดเชื้อนั้นพ้นระยะรอคอย 14 วันไปแล้วเท่านั้น
 • รับทำประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รับทำประกันภัยบุคคลจากทุกอาชีพรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
 • ในกรมธรรม์ตัวจริงจะระบุความคุ้มครองในส่วนของ “ผลประโยชน์ด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ผลประโยชน์ในส่วนนี้หมายถึง ผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยถึงระดับภาวะโคม่า (Coma), ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) และภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
 • ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญ 50,000.- กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการแพ้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนอน รพ. ไม่น้อยกว่า 3 วัน ถึงจะเคลมผลประโยชน์ในส่วนนี้ได้

เงื่อนไขความคุ้มครองของเอเชียประกันภัย (เฉพาะแผน Covid MINI, Covid 365, Covid 500, Covid 1825)

 • จำกัดอายุผู้เอาประกันไม่เกิน 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่เคยถือกรมธรรม์ประกัน Covid ของเอเชียประกันภัยมาก่อน ไม่สามารถซื้อประกันแผน Covid MINI และแผน Covid 500 ได้ โดยท่านสามารถซื้อได้แค่แผน Covid 365, Covid 1825 จากเอเชียประกันภัย หรือแผน Covid 399, Covid 599 จากวิริยะประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัย Covid ของเอเชียประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือนับที่ทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท แล้วแต่ข้อใดถึงก่อน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 • ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

เงื่อนไขการรับประกันของวิริยะประกันภัย (เฉพาะแผน COVID 439)

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • แผนประกัน Covid 439 สงวนสิทธิ์การซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • ภาวะโคม่า คือ การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • หากชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะได้รับ “หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง”* ทางอีเมล์ทันที หากคุณชำระผ่านการโอนเงิน กรุณาส่งสลิป ชื่อ-สกุล รหัสสั่งซื้อมาที่ Line @gettgo เพื่อยืนยันการชำระเงิน หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองจะได้รับในวันทำการถัดไป
 • กรมธรรม์จะถูกส่งโดยวิริยะประกันภัยให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดหน้าตารางกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการ

เงื่อนไขใหม่การรับประกันของวิริยะประกันภัย (เฉพาะแผน Covid 399 และมีผลเฉพาะกรมธรรม์ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 26 เม.ย. 64 เท่านั้น)

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล
 • มีโรคประจำตัวสามารถทำได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • จำกัดการซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์สำหรับแผนวิริยะ COVID 399
 • กรณีผู้เอาประกันที่ต่ออายุกรมธรรม์แผนโควิดชีลด์แล้ว จะไม่สามารถซื้อแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์นี้ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • หากชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะได้รับ “หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง”* ทางอีเมล์ทันที หากคุณชำระผ่านการโอนเงิน กรุณาส่งสลิป ชื่อ-สกุล รหัสสั่งซื้อมาที่ Line @gettgo เพื่อยืนยันการชำระเงิน หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองจะได้รับในวันทำการถัดไป
 • กรมธรรม์จะถูกส่งให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดหน้าตารางกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการ
 • ที่อยู่ในหนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองจะเป็นที่อยู่ตามจริงที่ท่านระบุ ส่วนที่อยู่ในกรมธรรม์จะเป็นที่อยู่ของบริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งที่อยู่ไม่มีผลต่อความคุ้มครองแต่อย่างได้ ขอให้ท่านตรวจสอบชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวตามหน้าบัตรประชาชนให้ถูกต้องสมบูรณ์หลังได้รับกรมธรรม์ตัวจริงจากวิริยะประกันภัยเพื่อสิทธิ์ในการเคลมของท่าน
*หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง ไม่ใช่ กรมธรรม์ หนังสือฉบับนี้มีขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากวิริยะประกันภัย มีผลบังคับใช้ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าหนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองเท่านั้น
คำถาม FAQ

1. ระยะรอคอย คืออะไร ?

ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

2. เมื่อซื้อประกันโควิด-19 ของวิริยะประกันภัยแล้ว นอกจากระยะเวลาออกเอกสารกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการแล้ว ต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วันรวมทั้งหมดเป็น 28 วันจนกว่าจะมีสิทธิ์เคลมใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ครับ ระยะรอคอยและระยะเวลารอรับกรมธรรม์เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์

ตัวอย่าง เช่น หากซื้อประกันโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2563 หมายความว่าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 แต่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครับ รวมระยะรอคอย 14 วัน ดังนั้น ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิ์เคลมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

3. ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

กรณีอาคเนย์แผนเจอ จ่าย จบ COVID 519
ผู้เอาประกันซื้อได้สูงสุดวงเงินรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท (ทุกโบรกเกอร์และทุกช่องทางการขายรวมกัน)

กรณีอาคเนย์แผนเจอ จ่าย รวมแพ้วัคซีน ได้แก่ COVID 369, COVID 639, COVID 799 และ COVID 1369
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

กรณีของเอเชียประกันภัย
ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือนับที่ทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท แล้วแต่ข้อใดถึงก่อน

กรณีของวิริยะประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

8. หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร ?

สามารถเรียกค่าสินไหมได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลภายในประเทศไทยเท่านั้น (ได้แก่ รพ.เอกชน รพ.รัฐ รพ.สนาม และ Hospitel) ครับ และทางบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บล็อก ปอกเปลือกประกันโควิด เจอจ่าย VS ค่ารักษา เคลมอย่างไรให้ได้เงิน ? คลิก

9. ประกันโควิด-19 ในปัจจุบัน มีความคุ้มครองทั้งหมดกี่ด้าน ?

ประกันโควิด-19 โดยทั่วไปจะมีความคุ้มครอง 4 ด้าน คือ 1. ตรวจเจอเชื้อ จ่ายเงินก้อน 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. เงินชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล 4. คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน ซึ่งแต่ละแผนจากแต่ละเจ้าประกันจะมี ความคุ้มครองแตกต่างกันไป ครบ 4 บ้าง ไม่ครบบ้าง แต่สำหรับแผนประกันของเอเชีย วิริยะ และอาคเนย์บนเว็บไซต์ gettgo นั้นเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เจ้าที่มีครบทั้ง 4 ด้าน จึงถือว่าเป็นแผนประกันโควิดที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดครับ

10. ประกันโควิดคุ้มครองกรณีไวรัสโควิดกลายพันธุ์ อาทิ ไวรัสโควิดสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ หรืออินเดียหรือไม่ ?

ครอบคลุมครับ ตราบใดที่แพทย์ระบุว่าคุณติดเชือไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าเป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไร ยังคุ้มครองครับ

11. ประกันโควิดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ?

ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของการแพ้จากการฉีดวัคซีนให้ครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

12. ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่ ?

สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

13. กรณีมีโรคประจำตัวจะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

กรณีของเอเชียประกันภัย ทำได้ทุกโรคยกเว้น มะเร็งระยะรักษา SLE และเอ็นไซม์ G6PD บกพร่อง

กรณีของวิริยะ ทำได้ทุกโรคประจำตัว

กรณีของอาคเนย์ ทำได้ทุกโรคประจำตัว

14. ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

15. ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่ ?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

16. หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกันโควิดได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

17. หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกันโควิดเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการชดเชยรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

18. สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดได้บ้างที่จะสามารถขอรับค่าทดแทนสินไหมได้ ?

สามารถรักษาได้ใน รพ. ในประเทศไทย, รพ. สนาม และ Hospitel ครับ

19. ฉีดวัคซีนแล้วแพ้ จะเคลมประกันได้หรือไม่ ?

ทั้งเอเชียประกันภัย วิริยะ และอาคเนย์จะสามารถเคลมได้ตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์เมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในรพ. ในประเทศไทยเท่านั้น


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊