ประกันของเรา
บทความ
ทำไมต้อง gettgo

ทะเบียนรถเลขสวย ประมูลที่ไหน และทำยังไง

ประมูลทะเบียนรถ

ประมูลทะเบียนรถ ที่ไหน ทำยังไง ?

ในอดีตคนทั่วไปอย่างเราไม่ได้สัมผัสกับการมีเลขทะเบียนรถสวยๆ กันเท่าไรนักเพราะส่วนใหญ่มักเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักธุรกิจใหญ่ที่ใช้กัน แต่ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2522 ที่บัญญัติให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมออกมาทำการเปิดประมูลทะเบียนรถ ทำให้เราสามารถมีป้ายทะเบียนเลขสวยได้อย่างที่ต้องการ แต่สำหรับคนอยากประมูลทะเบียนรถมือใหม่ จะไปประมูลทะเบียนรถที่ไหนและต้องทำยังไงบ้าง วันนี้ Gettgo มีคำตอบมาฝากครับ

อยากประมูลทะเบียนรถ เริ่มยังไง ?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถมี 3 วิธีคือ การประมูลด้วยตัวเอง การประมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการประมูลแบบ MAXIMUM BID (การประมูลล่วงหน้า) แต่ละวิธีมีขั้นตอนดังนี้

1.การประมูลทะเบียนรถด้วยตัวเอง

ก่อนอื่นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถก่อน โดยสามารถลงทะเบียนหน้างานที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปของวัน หรือจะลงทะเบียนล่วงหน้าที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00 – 16.30 น. ก็ได้ โดยใช้หลักฐานคือสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือใบขับขี่และค่าหลักประกันหมายเลขสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการ และค่าหลักประกันหมายเลข

ขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในห้องประมูล

1.ทำการลงทะเบียน

2.ชำระค่าหลักประกันหมายเลข โดยหมายเลขทะเบียนแต่ละกลุ่มมีค่าประกันต่างกัน คือ

3.รับป้ายเสนอราคา (BIDDING CARD)

  • กลุ่ม 1 ค่าหลักประกัน 30,000 บาท
  • กลุ่ม 2 ค่าหลักประกัน10,000 บาท
  • กลุ่ม 3 ค่าหลักประกัน 3,000 บาท
  • กลุ่ม 4 ค่าหลักประกัน 1,000 บาท

4.จากนั้นก็เข้าสู่ห้องประมูลทะเบียนรถและดำเนินขั้นตอนไปตามปกติ คือการขานเลขทะเบียน การยกป้ายประมูล การนับ 1 – 3 หากไม่มีผู้ประมูลสู้หมายเลขนั้นก็จะตกเป็นของผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด

5.สำหรับผู้ที่ประมูลทะเบียนรถได้ จะได้รับโน้ตรายละเอียดเลขทะเบียนและราคาที่ต้องชำระ หลังจากตรวจสอบและลงชื่อกำกับแล้วจึงไปดำเนินการชำระเงิน

6.การชำระเงินค่าประมูลทะเบียนรถสามารถเลือกชำระทั้งหมดเป็นเงินสดในวันประมูลโดยหักค่าประกันเอาไว้และชำระที่เหลือ หรือจะเลือกชำระบางส่วนและติดต่อชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน หากไม่มาชำระ หมายเลขที่เราประมูลได้ก็จะถูกนำออกมาเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง

2.การประมูลทะเบียนรถผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การยื่นประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการประมูลทะเบียนรถผ่านเว็บโดยเราไม่ต้องไปที่ห้องประมูลด้วยตัวเอง ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบตารางการประมูลในเว็บไซต์ที่เราสนใจทำการประมูลทะเบียนรถด้วย แล้วจึงดำเนินการต่อดังนี้

3.วิธีการประมูลแบบ MAXIMUM BID

วิธีการประมูลแบบนี้มีขั้นตอนเหมือนกับแบบการประมูลทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงแต่เราจะไม่ได้ยื่นราคาสลับกับผู้ประมูลรายอื่น แต่จะเป็นการใส่ตัวเลขสูงสุดที่เราต้องการเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่มีใครประมูลสูงกว่าเราก็จะเป็นผู้ชนะประมูลทะเบียนรถ วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกติดตามการประมูลแบบเรียลไทม์ โดยการใส่ราคาจะสามารถทำได้ก่อนเวลา 00:00 น. ก่อนถึงวันประมูล

ทะเบียนรถเลขสวย

ประมูลทะเบียนรถแล้ว ต้องดำเนินการยังไงต่อ?

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะประมูลทะเบียนรถ! แต่หลังจากชนะประมูลแล้วยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่นะครับ นั่นคือการนำรถมารับการจดทะเบียนโดยใช้หมายเลขทะเบียนที่เราประมูลได้ หรือนำหมายเลขทะเบียนนั้นไปใช้กับรถภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ชนะการประมูล นอกจากนี้หากเราไม่นำรถไปจดทะเบียนภายใน 180 วัน เราต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเอง แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆ ก็สามารถทำเรื่องยื่นเวลาขอจดทะเบียนออกไปได้ โดยการขอต่อเวลาครั้งหนึ่งสามารถยืดเวลาได้ 60 วัน แต่ถ้ายังไม่นำทะเบียนมาใช้อีกล่ะก็ ทางกรมขนส่งก็จะทำการเงินที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระราคาไว้แล้วเอาไว้โดยอัตโนมัติ

ส่วนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถต้องการจะโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนรถที่เราชนะประมูลมาให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคนประมูล ก็สามารถทำได้โดยการกรอกเอกสารการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งขั้นตอนนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ โดยเอกสารการโอนสิทธิ์นี้สามารถขอได้ที่ทางกรมการขนส่งทางบก ตามเวลาราชการ และสถานที่ประมูลจริง หลังจากประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

ประมูลทะเบียนรถแล้ว เราได้อะไรบ้าง ?

นอกจากจะได้ทะเบียนรถหมวดตัวอักษรที่ต้องการ ได้เลขทะเบียนสวยๆ แล้ว ปัจจุบันยังมีการประมูลป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกที่เป็นลวดลายสวยงามอีกด้วย ส่วนเงินประมูลของเราจะเข้าไปอยู่ใน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปถ. ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเครื่องมือวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ หรือการจัดอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่รถบรรทุกสารเคมีหรือวัตถุอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นต้น เท่ากับว่านอกจากจะได้ป้ายทะเบียนสวยๆแล้วเรายังได้ทำบุญเพื่อสังคมผู้ใช้รถใช้ถนนทางอ้อมอีกด้วยนะครับ

สรุป

การประมูลทะเบียนรถไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยากอีกต่อไป หากไม่สะดวกเดินทางมาประมูลเอง ก็ยังมีวิธีการประมูลออนไลน์มารองรับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด ติดงาน ติดธุระ หรือไม่ว่างในวันและเวลาประมูล เว็บไซต์ที่ให้บริการเองก็มีหลากหลาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าลืมเลือกประมูลผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ และดำเนินการชำระเงินประมูลรวมถึงนำรถไปขึ้นทะเบียนเมื่อชนะประมูลตามเวลาที่กำหนดกันด้วยนะครับ

บทความที่คุณอาจสนใจ

รถกระบะมือสอง ทำไมถึงน่าใช้ เลือกอย่างไร? ยี่ห้อไหนดี?
รถเร่งไม่ขึ้น เพราะอะไร มีวิธีดูแลรักษายังไง ?
หน้าฝนนี้เลือกที่ปัดน้ำฝนอย่างไร ให้พร้อมลุย
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊