ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

หากไทยเข้าสู่เฟส 3 จะเกิดสิ่งใดบ้าง และมีข้อกฎหมายอย่างไรหากไม่ทำตาม!

 

 

จากการที่เว็บไซต์ราชกิจการนุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ซึ่งการประกาศกระทรวงดังกล่าว จะช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น แต่กระนั้น เราก็ยังอยู่ในการระบาดระดับที่ 2 ของโรคนี้ ซึ่งเราได้อธิบายไปในบทความก่อนหน้าแล้วว่า การระบาดทั้ง 3 ระยะ คืออะไร วันนี้หากไทยมีการประกาศถึงการเข้าสู่ระยะที่ 3 ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประเทศไทยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้าง และจากประกาศดังกล่าว เราควรมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงข้างต้นทาง gettgo ได้รวบรวมสิ่งที่เราต้องพบเจอเมื่อไทยก้าวเข้าสู่การแพร่เชื้อระยะที่ 3 ดังต่อไปนี้

 1. ภาครัฐพบตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยที่ไม่ทราบแหล่งที่มาว่าติดมาจากไหน

 2. ทุกคนในประเทศมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพราะทุกคนเป็นพาหะ และพร้อมระบาดไปยังบุคคลใกล้ชิดได้

 3. ผู้ที่มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง ที่ประกาศไว้ 9 ประเทศ (ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน สหรัฐฯ) ต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนจะถูกตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าป่วย จากการติดเชื้อโควิด-19

 4. จะมีผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 มากกว่าเดิม จากเดิมที่บุคลากรทางการแพทย์จะตรวจอยู่ที่ 40- 400 คน เป็นหมื่นถึงแสนคนต่อวัน

 5. สถานที่ให้บริการทางการแพทย์จะต้องมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้พอและรองรับกับการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น

 6. สถานที่ ๆ รวมคนเยอะ ๆ เช่น โรงเรียน สำนักงาน หรือสถานประกอบการ อาจจะต้องมีการปิดชั่วคราว แต่อาจจะทำเป็นโซน หรือบริเวณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากนัก

จากข้อสันนิษฐานข้างต้น เป็นการสันนิษฐานหากเกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ของเชื้อโควิด-19 และยังมีการสันนิษฐานว่าประเทศไทยจะมีการประกาศและเข้าสู่ในระยะที่ 3 ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน 2563 ซึ่งหากพ้นระยะนี้ไปและมีจำนวนผู้ป่ายลดลง ก็จะไม่เข้าสู่ระยะถัดไปคือระยะวิกฤติ

 

โควิด-19

 

สำหรับในขณะนี้ ถึงแม้จะยังไม่เข้าสู่ระยะ 3 แต่ทางการได้มีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขให้โรคโควิด-19 เป็นโรคร้ายแรง และมีโทษที่ควรระวังหากมีการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว โดยประกาศดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์มีข้อบังคับใช้ทางกฎหมายมาช่วยให้การทำงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยมีบทลงโทษที่เกี่ยวข้องทั้งตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงฉบับล่าสุด ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่พิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด หรือ มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และบุคคลนั้น ๆ มีอาการไข้ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวัติ 

หากไม่แจ้งจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 1. พาหนะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคจากต่างประเทศ ต้องจอดอยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท

 1. ผู้ที่เป็นโรคติดต่ออันตราย หรือเข้าข่ายต้องสงสัย หรือมารับการตรวจรักษา ต้องเข้าสู่การแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ในสถานที่ที่กำหนด จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 1. มาตรา 31 เจ้าบ้าน สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานที่ใดต้องแจ้งกรณีมีผู้ต้องสงสัย / ผู้ป่วย

หากไม่แจ้งจะมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 1. มาตรา 34 (1) มีอำนาจนำผู้ที่เป็น / มีเหตุสงสียว่าเป็นโควิด-19 / ผู้ที่สัมผัส มารับการตรวจ การชันสูตร แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 1. มาตรา 35 กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ /สั่งห้ามไปในสถานที่ชุมชน สถานศึกษา / สถานที่ใด /สั่งหยุดงานชั่วคราว

หากฝ่าฝืนมีโทษจคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 1. มาตรา 39 (5) ห้ามเจ้าของ / ผู้ควบคุมพาหนะนำผู้เดินทางไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้าประเทศ

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 

จากข้อสันนิษฐานถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไทยเข้าสู่การแพร่เชื้อระยะที่ 3 และบทลงโทษทางกฎหมายจากประกาศและพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้างต้นนำมาฝากกันเพื่อให้มีการรับทราบถึงแนวโน้มในอนาคตเพื่อการเตรียมตัวและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงข้อกฎหมายเพิ่มเติมที่มีการประกาศใช้จากพรบ.โรคติดต่อที่ควรทราบเพื่อให้มีการรู้เท่าทันข้อกฎหมายที่เพิ่มเติมจากการเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 และสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ รวมไปถึงการให้ความรวมมือกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้มีการควบคุมโรคโควิด-19 ให้ได้ รวมไปถึงการเดินทางไปต่างประเทศ ที่ต้องมีประกันการเดินทาง ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะประกันการเดินทางของเราครอบคลุมการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาด้วยเช่นกัน

ประกันไวรัสโควิดช่วยคุณได้ ประกันไวรัสโควิดมาพร้อมความคุ้มครองยังสุดคุ้ม มีครบทั้งตรวจเจอจ่าย และค่าชดเชยรายได้รายวันหากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท นาน 50 วัน หรือใครต้องการเลือกประกันสุขภาพแบบครอบคลุมดีๆ ไว้สักอัน คุ้มครองอุ่นใจทุกโรค เลือกได้เลยที่นี่ครับ 

คลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลซื้อประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยได้เลยค่ะ

 

ที่มา : ThairathNews bangkokbiznews

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

เมื่อไวรัสโควิด-19 แพร่ผ่านละอองน้ำในอากาศได้ ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
เล็งค่าห้อง 8,000 ประกันสุขภาพเจ้าไหน เบี้ยต่อปีถูกสุด
‘หนีไม่ได้ แต่เลี่ยงได้’ ประกันอุบัติเหตุแผนไหน ชดเชยรายได้ต่อวันคุ้มที่สุด
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊