ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

รวม 4 ประเทศสุดล้ำ กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการโควิด-19

แอปโควิด

 

จากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่เดือดร้อนของคนทั่วโลก กับเจ้าโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จนทำให้มีการขาดแคลนของหน้ากากอนามัยรวมไปถึงเจลล้างมือ จึงทำให้มีการนำเอาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซด์ต่าง ๆ เพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทั้งการรายงานสถานการณ์ตำแหน่งของผู้ที่ติดเชื้อ รวมไปถึงการอัพเดตสถานที่ ที่ยังมีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือขาย

โดยได้มี 4 ประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และตำแหน่งของผู้ที่ติดเชื้อเพื่อลดการติดเชื้อเพิ่ม เพื่อใช้วางแผนในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการไปทำธุระ หรือการออกไปตระเวนหาซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ จะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีการพบการติดเชื้อแล้วด้วยและ Gettgo ได้รวบรวมตัวอย่างของประเทศที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรับมือการระบาดของโควิด-19 มาทั้งหมด 4 ประเทศดังนี้

 

 1. ไต้หวัน

ไต้หวันได้มีการนำข้อมูลสถานการณ์ของโควิด-19 แสดงข้อมูลสาธารณะเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ Covid-19 มีทั้งข้อมูลเบื้องต้นเช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ วิธีควรปฎิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการลงลึกถึงการระบุสถานที่เสี่ยง และข้อมูลจำนวนหน้ากากอนามัยในแต่ละท้องที่อีกด้วยครับ โดยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวัน ได้รวมกับ Howard Wu Software Engineer และ Google ในการร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีการแสดงตำแหน่งของร้านค้า รวมไปถึงจำนวนปริมาณสินค้าของร้าน โดยร้านก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยเพื่อใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีการวางแผนการออกไปซื้อหน้ากาก ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในที่สาธารณะได้อีกด้วยครับ

จุดเด่น : 

 • แสดงจำนวนหน้ากากอนามัยคงเหลือของแต่ละร้านค้า

 • แสดงตำแหน่งร้านค้าที่มีสินค้า และไม่มีสินค้าชัดเจน

 • ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อไปซื้อหน้ากากอนามัยได้

 

 1. เกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้เป็นอีก 1 ประเทศที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการลดการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการนำ แอปพลิเคชั่น มาช่วยในการลดการระบาด และประชาชนชาวเกาหลีใต้มีความตื่นตัวกับไวรัสโควิด-19 จากการที่ 6 แอปพลิเคชัน ที่ใช้สำหรับการป้องกันไวรัสมียอดดาวน์โหลดมากติดอันดับ 15 แอปพลิเคชันยอดนิยมใน Google Play Store ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดมีชื่อว่า Corona 100m โดยมียอดผู้ดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านครั้ง และมียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 20,000 คนในทุกชั่วโมง 

ในส่วนของแอปพลิเคชันดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อมีการยืนยันการติดเชื้อทั้ง สัญชาติ เพศ อายุ สถานที่ที่ผู้ป่วยคนนั้น เคยเดินทางไปมา และจุดเด่นคือหากผู้ใช้แอปพลิเคชัน อยู่ในระยะ 100 เมตรจากสถานที่ที่บุคคลที่ติดเชื้อเคยมา หรือกำลังอยู่ ผู้ใช้แอปพลิเคชันก็จะได้รับการแจ้งเตือนขึ้นทันที่

จุดเด่น

 • แสดงตำแหน่งที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ 

 • แสดงตำแหน่งและเส้นทางที่ผู้ติดเชื้อเคยเดินทางผ่าน

 • มีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใกล้จุดที่ผู้ติดเชื้อเคยเดินทางผ่านหรือมีผู้ติดเชื้ออยู่ในระยะ 100 เมตร

 • แสดงรายละเอียดของผู้ที่ติดเชื้อ เช่น อายุ เพศ

 

 1. สิงคโปร์

สิงคโปร์ ก็ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เช่นกันโดยได้มีการจัดทำแผนที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วในตำแหน่งต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะใช้จุดสีในการแบ่งและบอกตำแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่ โดยสีแดงเป็นสถานที่ล่าสุดที่มีผู้ติดเชื้อใหม่ สีส้มเป็นสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ และสีขาว เป็นสถานที่ที่เคยมีผู้ติดเชื้อเดินทางไปหรือมีผู้ติดเชื้ออยู่แต่หายแล้วครับ

จุดเด่น :

 • แสดงตำแหน่งสถานที่ของผู้ที่ติดเชื้อใหม่ล่าสุด ติดเชื้ออยู่ และ เคยติดเชื้อ โดยใช้สีในการแบ่ง

 • แสดงข้อมูลและเส้นทางที่ผู้ติดเชื้อเคยเดินทางไป

 

 1. จีน

ปิดท้ายด้วยประเทศจีนครับ ประเทศจีนเอง ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้มีการรวมมือกันระหว่างรัฐบาลจีนเองกับ Alibaba Group และ Tencent Holdings ในการสร้างระบบบันทึกสุขภาพของบุคคลตลอดจนระบุพาหะของโรคโดยการใช้สี โดยผู้ใช้ Application ทุกคนจะต้องให้ข้อมูลในการเดินทางนอกเมืองครั้งล่าสุด ข้อมูลอาการสุขภาพของตนหากมีอาการเสี่ยงติดเชื้อ เช่น ตัวร้อน มีการไอจาม และเมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จก็จะได้รับข้อความเป็น QR ที่ใช้ระบุสภาพร่างกายเป็นสีแสดงออกมา เช่น มีรหัสสีแดง จะต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องรายงานสุขภาพของตนเองตลอด สีเหลืองจะต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลา 7 วัน และสีเขียวก็คือปลอดภัยสามารถเดินทางไปข้างนอกได้ โดยรัฐบาลจีนจะมีการติดตั้งระบบดังกล่าวตามสถานที่สาธารณะเช่น สถานีรถไฟ ถนนสายหลัก และจุดคัดกรองการเดินทางต่าง ๆ เป็นต้น

จุดเด่น :

 • ใช้สีในการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการทั้ง 3 สี สีแดง กักตัวเอง 14 วัน สีเหลืองกักตัวเอง 7 วันและสีเขียว ปลอดภัย

 • เป็นการคัดกรองเบื้องต้นที่ทำได้รวดเร็วและครอบคลุม

 

แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะมีแนวทางในการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดจำนวนการระบาดในที่สาธารณะแล้ว แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวการทำประการเดินทางไว้ก็อุ่นใจ จากการระบาดของไวรัสอาจทำให้มีการล่าช้าของเที่ยวบิน รวมไปถึงกรณีไม่คาดคิดอื่น ๆ ที่อาจตามมารวมไปถึงทำประกันโควิด-19 ที่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสด้วยเบี้ยหลักร้อยแต่คุ้มครองหลักแสน

 

และเมื่อไม่นานมานี้ในประเทศไทยเองกก็มีเว็บต่างๆที่ออกมาช่วยกันพัฒนาเพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานการของโควิด-19 ได้อย่างใกล้ชิดและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

โควิด แทร็กเกอร์ ที่ช่วยบอกจำนวนของผู้ติดเชื้อแบบรายวัน รวมไปถึงการบอกพิดัก ตำแหน่งที่พบผู้ติดเชื้อ โรงพยาบาลที่รับตรวจพร้อมค่ารักษาพยาบาลอีกด้วยครับ

 

 

Mask map thai เว็บไซต์ที่ช่วยให้เราสามารถค้าหาร้านขายหน้ากกาอนามัยใกล้ๆตัวได้ รวมไปถึงในเว็บเองยังบอกจำนวนของหน้ากากอนามัยที่เหลือให้ซื้อในแต่ละร้านอีกด้วย

 

Line Account สบายดีบอท (@sabaibot) ที่บันทึกสุขภาพของคุณเพื่อนำไปเป็นบานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อ รวมไปถึงวิธีการเฝ้าระวังและข้ามูลต่างๆเกี่ยบกับโรคด้วยครับ

สบายดีบอท

คลิกที่รูปเพื่อซื้อประกันไวรัสโควิด-19

 

ที่มา :  The News Lens sgwuhan.xose.net technode.com businessinsider.com

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

กินเจอย่างไรไม่ให้เจแตก รวมสิ่งที่ห้ามกินทั้งหมดในที่เดียว
‘จากความหวาน สู่ความขม’ โรคร้ายอย่างเบาหวาน ประกันสุขภาพรับทำหรือไม่?
‘หนีไม่ได้ แต่เลี่ยงได้’ ประกันอุบัติเหตุแผนไหน ชดเชยรายได้ต่อวันคุ้มที่สุด
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊